Khai giảng Lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức về công tác tổ chức năm 2019

  14:29 16/12/2019

  • xem cỡ chữ

  • T

  • T

  • In trang
  • lượt xem: 3194

  Sáng ngày 16/12/2019, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp Ban Tổ chức Trung ương tổ chức Khai giảng Lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức về công tác tổ chức năm 2019.

  Dự Lễ khai giảng có PGS,TS Nguyễn Duy Bắc, Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; GS,TS Trần Văn Phòng, Phó Bí thư Đảng ủy Học viện; lãnh đạo các đơn vị chức năng thuộc Ban Tổ chức Trung ương và Học viện; các thầy giáo, cô giáo cùng toàn thể học viên.

  Lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức về công tác tổ chức năm 2019 được tổ chức từ ngày 16/12 đến 20/12/2019 gồm 9 chuyên đề: Bồi dưỡng tư duy chiến lược cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo quản lý trong bối cảnh mới; Kiểm soát quyền lực trong bối cảnh mới; Tư tưởng Hồ Chí Minh về ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa"; Truyền thông xã hội và quản lý mạng xã hội ở nước ta; Cán bộ và công tác cán bộ (Theo tinh thần nghị quyết Trung ương 7, Khóa XII); Một số vấn đề về công tác tổ chức cơ sở đảng và đảng viên; Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ; Công tác bảo vệ chính trị nội bộ; Quản trị quốc gia và quản trị toàn cầu trong thế giới ngày nay.

  PGS,TS Nguyễn Duy Bắc, Phó Giám đốc Học viện phát biểu khai giảng lớp bồi dưỡng

  Phát biểu khai giảng, PGS,TS Nguyễn Duy Bắc khẳng định tầm quan trọng của công tác đào tạo, bồi dưỡng, huấn luyện cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp, đặc biệt là đội ngũ lãnh đạo quản lý trong lĩnh vực tổ chức nhằm đáp ứng yêu cầu thực tiễn của công cuộc đổi mới đất nước đặt ra.

  Để lớp học đạt kết quả cao nhất, đồng chí đề nghị các học viên cần tích cực, nghiêm túc học tập, chấp hành tốt nội quy lớp học; tăng cường trao đổi, thảo luận với giảng viên, báo cáo viên trong các buổi học để làm rõ các nội dung liên quan, giải đáp những vướng mắc trong quá trình triển khai, thực hiện công tác tổ chức tại cơ quan, đơn vị; đồng thời mong muốn nhận được những đóng góp, đề xuất của học viên sau khóa học về quá trình tổ chức lớp để Học viện hoàn thiện hơn cho các khóa học sau./.

  Tác giả: Mạnh Thắng

  Địa chỉ: Số 135 Nguyễn Phong Sắc, Cầu Giấy, Hà Nội