Bế giảng Lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh dành cho đối tượng 4 năm 2019

  11:39 07/01/2020

  • xem cỡ chữ

  • T

  • T

  • In trang
  • lượt xem: 1504

  Sáng ngày 8/1/2020, tại Hà Nội, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ bế giảng Lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh dành cho đối tượng 4 năm 2019.

  Toàn cảnh buổi lễ

  Dự buổi Lễ bế giảng có PGS,TS Nguyễn Duy Bắc, Phó Giám đốc Học viện, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự (CHQS) Học viện, Ủy viên Hội đồng Giáo dục quốc phòng và an ninh (HDGDQP&AN) Trung ương; PGS,TS Nguyễn Thắng Lợi, Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức – Cán bộ, Ủy viên HDGDQP&AN Học viện, Phó Chỉ huy trưởng Ban CHQS Học viện; đồng chí Nguyễn Vũ Lưu, Phó Chánh Văn phòng Học viện, Phó Chỉ huy trưởng Ban CHQS Học viện, Chỉ huy trưởng Ban CHQS Trung tâm Học viện; Thượng tá Phùng Văn Tuệ, Phòng Dân quân tự vệ, Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội; Thượng tá Nguyễn Thành Chung, Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự quận Cầu Giấy; cùng đại diện lãnh đạo các đơn vị tại Trung tâm Học viện và toàn thể các đồng chí học viên và giảng viên lớp bồi dưỡng.

  Báo cáo đánh giá kết quả lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh dành cho đối tượng 4 năm 2019 của Ban tổ chức lớp tại buổi Lễ chỉ rõ, lớp bồi dưỡng được tổ chức vào thời điểm triển khai Nghị quyết Đại hội XII, các đơn vị thuộc Học viện đang tích cực chỉ đạo, thực hiện hoàn thành các nhiệm vụ, kế hoạch năm 2019 nhưng với sự quan tâm chỉ đạo của lãnh đạo Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội, lớp học đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình, đạt mục đích, yêu cầu đề ra, bảo đảm an toàn tuyệt đối về mọi mặt. Các đồng chí học viên tham dự khóa học đã khắc phục khó khăn, tranh thủ thời gian nghiên cứu, học tập; thực hiện nghiêm túc nội dung, chương trình học tập và quy định của lớp học; phát huy tính chủ động, sáng tạo trong tư duy, gắn lý luận với thực tiễn công tác quốc phòng, quân sự của cơ quan, đơn vị.  

  PGS,TS Nguyễn Duy Bắc phát biểu bế giảng lớp bồi dưỡng

  Phát biểu tại Lễ bế giảng, PGS,TS Nguyễn Duy Bắc, Phó Giám đốc Học viện nhấn mạnh, dù thời gian khóa học không dài, song các đồng chí học viên đã được trang bị những quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về quốc phòng và an ninh trong tình hình mới. Đó là những nội dung rất cơ bản giúp học viên nâng cao hơn nữa về nhận thức, vai trò, trách nhiệm đối với nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, làm cơ sở để vận dụng trong tham mưu, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị theo cương vị, chức trách được giao. Với những kết quả đạt được, PGS,TS Nguyễn Duy Bắc, Phó Giám đốc Học viện đánh giá cao sự quan tâm phối hợp của Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội, Ban Chỉ huy quân sự quận Cầu Giấy và Ban Quản lý lớp quốc phòng – an ninh của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh trong thời gian qua.

  Kết thúc lớp bồi dưỡng, có 41/41 đồng chí viết thu hoạch và 100% bài thu hoạch đạt yêu cầu đề ra, đủ điều kiện được cấp chứng nhận hoàn thành chương trình bồi dưỡng kiến thức quốc phòng – an ninh dành cho đối tượng 4.

  Tác giả: Minh Hằng & Đức Mạnh

  Địa chỉ: Số 135 Nguyễn Phong Sắc, Cầu Giấy, Hà Nội