Khai giảng Lớp bồi dưỡng kiến thức kinh điển Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh (lớp1, lớp 2 năm 2020)

  10:09 19/05/2020

  • xem cỡ chữ

  • T

  • T

  • In trang
  • lượt xem: 4252

  Sáng nay (19/5/2020), Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức khai giảng Lớp bồi dưỡng kiến thức kinh điển Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh dành cho cán bộ giảng dạy, nghiên cứu của hệ thống Học viện.

  Dự Lễ khai giảng có PGS,TS Nguyễn Duy Bắc, Phó Giám đốc Học viện; đại diện lãnh đạo các đơn vị tại Trung tâm Học viện, và toàn thể học viên.

  PGS,TS Nguyễn Duy Bắc phát biểu khai giảng lớp học

  Phát biểu khai giảng, PGS,TS Nguyễn Duy Bắc khẳng định, trước những yêu cầu nhiệm vụ mới, đội ngũ giảng viên, nghiên cứu viên của Học viện cần được trang bị phương pháp tiếp cận, phương pháp tư duy mới để nắm bắt được linh hồn của các tác phẩm kinh điển, nâng cao chất lượng giảng dạy và nghiên cứu khoa học, củng cố lập trường giai cấp, giữ vững bản lĩnh chính trị của người cán bộ cách mạng, cán bộ khoa học, giảng viên trường Đảng mang tên Bác Hồ kính yêu.

  Lớp bồi dưỡng được tổ chức trong 04 tháng. Trong chương trình, học viên sẽ tập trung tìm hiểu, nghiên cứu và thảo luận về các tác phẩm kinh điển của C.Mác, Ph.Ăngghen; các tác phẩm tiêu biểu của V.I.Lênin và của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

  Các đại biểu và học viên chụp ảnh lưu niệm tại buổi lễ

  Tác giả: Mạnh Thắng

  Địa chỉ: Số 135 Nguyễn Phong Sắc, Cầu Giấy, Hà Nội