BỒI DƯỠNG

  • Khai giảng Lớp bồi dưỡng Phó Bí thư cấp ủy cấp huyện và tương đương (lớp thứ nhất, năm 2019)

    Ngày 4/11, tại Hà Nội, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp với Ban Tổ chức Trung ương khai giảng Lớp bồi dưỡng phó bí thư cấp ủy cấp huyện và tương đương (lớp thứ nhất) năm 2019. Dự Lễ khai giảng có GS,TS Trần Văn Phòng, Phó Bí thư Đảng ủy Học viện; đại diện lãnh đạo các vụ, viện, đơn vị trực thuộc Ban Tổ chức Trung ương và Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; cùng toàn thể học viên.

Địa chỉ: Số 135 Nguyễn Phong Sắc, Cầu Giấy, Hà Nội