BỒI DƯỠNG

  • Khai giảng Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác tổ chức - cán bộ

    Thực hiện Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức và giảng viên lý luận chính trị năm 2019; nhằm trang bị kiến thức, nghiệp vụ, kỹ năng về công tác tổ chức - cán bộ và cập nhật những chủ trương, định hướng lớn của Đảng, những quy định, hướng dẫn mới ban hành liên quan tới công tác tổ chức - cán bộ, chiều ngày 14/10/2019, Vụ Tổ chức - Cán bộ, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ khai giảng Lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ công tác tổ chức - cán bộ. PGS,TS Nguyễn Duy Bắc, Phó Giám đốc Học viện dự và chỉ đạo buổi lễ.

  • Khai giảng Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác lịch sử Đảng năm 2019

    Thực hiện Kế hoạch số 449-KH/HVCTQG, ngày 29-8-2019 của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh về việc tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác lịch sử Đảng năm 2019 , sáng 23/9/2019, tại Học viện Chính trị khu vực II, Viện Lịch sử Đảng phối hợp với Học viện Chính trị khu vực II khai giảng Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác lịch sử Đảng năm 2019 tại miền Nam.

Địa chỉ: Số 135 Nguyễn Phong Sắc, Cầu Giấy, Hà Nội