Khai giảng Lớp bồi dưỡng kiến thức mới cho cán bộ quy hoạch cấp chiến lược khóa XIII, lớp thứ năm

  15:18 20/07/2020

  • xem cỡ chữ

  • T

  • T

  • In trang
  • lượt xem: 10697

  Thực hiện chủ trương của Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng, sáng 20/7, tại Hà Nội, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp Ban Tổ chức Trung ương khai giảng Lớp bồi dưỡng kiến thức mới cho cán bộ quy hoạch cấp chiến lược khóa XIII, lớp thứ năm (Lớp bồi dưỡng kiến thức mới).

  Lớp gồm 40 học viên là lãnh đạo chủ chốt của các ban, bộ, ngành, địa phương trên cả nước. Theo chương trình, học viên sẽ học tập trung tại Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh trong hai tháng kể từ ngày khai giảng.

  Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ khai giảng có đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Trưởng Ban Chỉ đạo lớp học, dự và phát biểu chỉ đạo. Cùng dự có các đồng chí Bí thư Trung ương Đảng: Nguyễn Hòa Bình, Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao; Phan Đình Trạc, Trưởng Ban Nội chính Trung ương; Nguyễn Xuân Thắng, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương.

  Về phía Ban Tổ chức Trung ương và Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, dự Lễ khai giảng có đại diện lãnh đạo các đơn vị chức năng thuộc 2 đơn vị; các thầy cô giáo tham gia giảng dạy và toàn thể học viên. 

  Đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Trưởng Ban Chỉ đạo lớp học, dự và phát biểu chỉ đạo

  Báo cáo về quá trình chuẩn bị tổ chức các Lớp bồi dưỡng kiến thức mới, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo lớp học cho biết: Phát huy tinh thần trách nhiệm, tính hiệu quả của 4 Lớp bồi dưỡng kiến thức mới được tổ chức trước đó, Lớp thứ 5 được Ban Chỉ đạo lớp học và Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh bố trí đủ nguồn lực, cơ sở vật chất, trang thiết bị cho từng học viên, đảm bảo công tác nghiên cứu, học tập hiệu quả trong thời gian học tập tại Học viện.

  Về nội dung chương trình, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng cho biết, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh đã phối hợp chặt chẽ với Ban Tổ chức Trung ương xây dựng chương trình học cơ bản, hệ thống, hiện đại, có tính thực tiễn cao. Một điểm mới của lớp học thứ 5, giảng viên lớp học phần lớn là các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Trưởng các Ban Đảng, Trưởng ngành nên có quá trình chuẩn bị nội dung kỹ lưỡng. Các giảng viên trực tiếp xây dựng chuyên đề, đứng lớp, tổ chức thảo luận với các học viên theo phương châm: Kết hợp nhuần nhuyễn giữa lý luận và thực tiễn. Với các giảng viên không phải là cán bộ lãnh đạo quản lý, Ban Chỉ đạo lớp học lựa chọn đội ngũ có kinh nghiệm, am hiểu về lý luận, sâu sắc và phong phú về thực tiễn, có phương pháp tăng cường tính tương tác giữa giảng viên và học viên.

  Phát biểu chỉ đạo Lớp bồi dưỡng, Đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung, Trưởng Ban Chỉ đạo lớp học khẳng định: Các lớp bồi dưỡng kiến thức mới cho cán bộ quy hoạch cấp chiến lược là nét đổi mới trong công tác cán bộ nhằm nâng cao hơn nữa năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng trong thời kỳ mới. Trong năm 2019 và đầu năm 2020, đã có 4 Lớp bồi dưỡng kiến thức mới được tổ chức thành công cho cán bộ quy hoạch cấp chiến lược cho khóa XIII của Đảng.

  Tiếp nối những thành công trên, Lớp bồi dưỡng thứ 5 được khai giảng nhằm mục tiêu bổ sung, cập nhật kiến thức mới về lý luận, thực tiễn, tư duy, phương pháp luận, cách tiếp cận khoa học trong giải quyết các vấn đề mà thực tiễn đặt ra; đồng thời xây dựng tầm nhìn và tư duy chiến lược, một số kỹ năng lãnh đạo, quản lý; rèn luyện, bồi dưỡng về đạo đức, phong cách, ý thức trách nhiệm trước Đảng và nhân dân, đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong bối cảnh hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng.

  Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo lớp học phát biểu tại Lễ khai giảng

  Chương trình bồi dưỡng của lớp gồm 36 chuyên đề, khái quát hết những nội dung mới, quan trọng gắn với việc triển khai các văn kiện Đại hội toàn quốc lần thứ XII của Đảng và nghị quyết các hội nghị Trung ương khóa XII; cập nhật tinh thần dự thảo các văn kiện trình Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và những vấn đề quốc tế, khu vực tác động đến tiến trình phát triển và hội nhập của đất nước.

  Đồng chí Phạm Minh Chính khẳng định, đây là những vấn đề mới về tiền đồ của đất nước, dân tộc, khát vọng và tầm nhìn phát triển đất nước; đường lối phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, giáo dục, đào tạo, khoa học, công nghệ, an ninh quốc phòng, bảo vệ môi trường và các vấn đề đối ngoại khác trong tình hình hiện nay; xây dựng Đảng và hệ thống chính trị toàn diện, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng và Đảng viên.

  Đồng chí Phạm Minh Chính cho biết, các học viên tham gia lớp học lần này được rà soát, lựa chọn kỹ lưỡng, được thẩm định, đánh giá rất chặt chẽ, thể hiện sự tin cậy, gửi gắm niềm tin, trách nhiệm của Đảng, Nhà nước và nhân dân đối với các học viên. Từ đó, đồng chí Phạm Minh Chính đề nghị các học viên phải ý thức sâu sắc về trách nhiệm của mình với việc lĩnh hội những kiến thức mới phục vụ cho công tác trước mắt và lâu dài. Các học viên cần nâng cao ý thức trách nhiệm, gương mẫu, tự giác thực hiện các nội quy, quy chế của nhà trường, nỗ lực nghiên cứu, rèn luyện đạo đức, phong cách, tập trung thời gian, công sức, trí tuệ để hoàn thành tốt chương trình học.

  Đồng chí Trưởng Ban Chỉ đạo lớp học tin tưởng các học viên lớp học sẽ hoàn thành tốt chương trình bồi dưỡng, thu được nhiều kiến thức bổ ích phục vụ cho công tác thực tiễn của mình. Việc tổ chức các lớp học này là trách nhiệm nhưng cũng là cơ hội để các đơn vị tích lũy được nhiều kinh nghiệm bổ ích về tổ chức các hoạt động đào tạo về bồi dưỡng và làm mô hình mẫu cho việc đổi mới công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo quản lý của Đảng, Nhà nước ta.

  Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các thầy cô giáo và toàn thể học viên Lớp bồi dưỡng chụp ảnh lưu niêm

  Tác giả: Đức Mạnh & BT

  Địa chỉ: Số 135 Nguyễn Phong Sắc, Cầu Giấy, Hà Nội