ĐÀO TẠO

  • Khai giảng Lớp bồi dưỡng kiến thức chuyên ngành Quan hệ quốc tế

    Sáng ngày 21/5/2019, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức khai giảng Lớp bồi dưỡng kiến thức chuyên ngành Quan hệ quốc tế cho đội ngũ cán bộ giảng viên, nghiên cứu viên trong hệ thống Học viện. PGS,TS Nguyễn Duy Bắc, Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh dự và phát biểu chỉ đạo.