Chiều ngày 22/01/2019, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ bế giảng Lớp bồi dưỡng giảng viên các trường chính trị - hành chính tỉnh của Cộng hòa dân chủ Nhân dân Lào, khóa XI

Sáng ngày 9/01/2019, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ khai giảng các Lớp Nghiên cứu sinh khóa 34, Cao học khóa 25 và Đại học chính trị khóa 69 năm 2019.

Sáng 18/12, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức khai giảng các lớp hoàn chỉnh chương trình cao cấp lý luận chính trị khóa học 2018-2019. Dự Lễ khai giảng, có PGS,TS Nguyễn Viết Thảo, Phó ...

Sáng 10/12, tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp với Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương tổ chức Lễ khai giảng Lớp bồi dưỡng cán bộ dự nguồn Ban Chấp hành Đảng bộ Khối nhiệm ...

Chiều ngày 7/12, tại Hà Nội, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức bế giảng Lớp bồi dưỡng công tác tuyên giáo năm 2018 cho các đồng chí là trưởng, phó ...

Chiều ngày 3/12, tại Hà Nội, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức khai giảng Lớp bồi dưỡng công tác tuyên giáo năm 2018 cho các đồng chí là các ...

Sáng ngày 30/11/2018, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Bế giảng Lớp bồi dưỡng kiến thức về tư tưởng Hồ Chí Minh cho đội ngũ giảng viên thuộc hệ thống Học viện và các trường chính trị ...

Sáng ngày 26/11/2018, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức khai giảng Lớp bồi dưỡng kiến thức về tư tưởng Hồ Chí Minh cho đội ngũ giảng viên thuộc hệ thống Học viện và các trường chính trị ...