Khai giảng Lớp tập huấn giảng viên giảng dạy nội dung "Những vấn đề cơ bản về quản lý hành chính nhà nước" cho các Trường chính trị tỉnh thành phố

  15:24 13/05/2019

  • xem cỡ chữ

  • T

  • T

  • In trang
  • lượt xem: 2348

  Thực hiện Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức và giảng viên lý luận chính trị năm 2019, sáng ngày 13/5/2019, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức khai giảng Lớp tập huấn giảng viên giảng dạy nội dung: "Những vấn đề cơ bản về quản lý hành chính nhà nước" của chương trình Trung cấp Lý luận chính trị - hành chính cho các trường chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và trường cán bộ của bộ, ngành, đoàn thể Trung ương. PGS,TS Nguyễn Viết Thảo, Phó Giám đốc Học viện dự và chủ trì buổi lễ. Cùng dự, có các đồng chí đại diện lãnh đạo các đơn vị chức năng trực thuộc Học viện; các thầy cô giáo và toàn thể học viên.

                        PGS,TS Nguyễn Viết Thảo, Phó Giám đốc Học viện, phát biểu tại Lễ khai giảng

  Phát biểu khai giảng lớp học, PGS,TS Nguyễn Viết Thảo, Phó Giám đốc Học viện khẳng định: Trong những năm qua, công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị luôn được Đảng và Nhà nước ta đặc biệt quan tâm. Nhận thức sâu sắc điều đó, Học viện luôn đặc biệt quan tâm chăm lo, xây dựng, phát triển đội ngũ giảng viên, trong đó có đội ngũ giảng viên các trường chính trị. Thời gian qua Học viện đã bước đầu tổ chức thành công các lớp bồi dưỡng, tập huấn giảng viên về chương trình, các phần học của khoa chuyên môn; qua đó tạo diễn đàn để trao đổi, thống nhất nội dung và phương pháp giảng dạy các phần học trong chương trình Trung cấp lý luận chính trị - hành chính.

  Để thực hiện tốt mục tiêu, nội dung chương trình lớp học, PGS,TS Nguyễn Viết Thảo yêu cầu các đồng chí học viên nêu cao tinh thần tự giác, ý thức, trách nhiệm, tập trung cao độ thời gian, tham gia đầy đủ, đúng giờ. Trên cơ sở theo dõi nội dung đã được các giảng viên hướng dẫn trên lớp, từ kinh nghiệm và thực tế giảng dạy, học viên chủ động trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm; nêu lên những khó khăn, vướng mắc và đề xuất, kiến nghị với Học viện.

  Do đặc thù Lớp tập huấn được thực hiện theo tinh thần giảng viên cập nhật kiến thức mới và hướng dẫn, trao đổi về phương pháp giảng dạy. Tuy nhiên, vì điều kiện khách quan, mỗi trường chỉ có 2 giảng viên tham gia lớp tập huấn, do vậy, PGS,TS Nguyễn Viết Thảo đề nghị các đồng chí học viên sau khi kết thúc khóa bồi dưỡng quay trở về đơn vị, sớm triển khai phổ biến lại trong khoa, cùng nghiên cứu, trao đổi và giảng dạy tốt hơn nội dung: "Những vấn đề cơ bản về quản lý hành chính nhà nước" của chương trình Trung cấp Lý luận chính trị - hành chính.

  Đồng chí Phó Giám đốc Học viện tin tưởng, với sự chuẩn bị tốt nhất về nội dung chương trình; với sự tâm huyết, trách nhiệm của đội ngũ báo cáo viên, giảng viên; với sự quan tâm, sâu sát của Ban tổ chức, Ban quản lý lớp; đặc biệt, với sự nỗ lực, cố gắng, cầu thị, quyết tâm cao nhất của các đồng chí học viên, lớp học sẽ đạt được các mục tiêu, yêu cầu đề ra.

  Lớp tập huấn được tổ chức trong 7 ngày; chương trình kiến thức được thiết kế đảm bảo sự gắn kết giữa lý luận và thực tiễn với 3 nội dung: (i) cập nhật kiến thức mới về quản lý hành chính nhà nước của trong nước và quốc tế; cập nhật chủ trương, đường lối của Đảng trong các văn kiện Nghị quyết Đại hội XII; (ii) phương pháp giảng dạy các chuyên đề trong nội dung "Những vấn đề cơ bản về quản lý hành chính nhà nước" của chương trình Trung cấp Lý luận chính trị - hành chính; (iii) kiến thức thực tiễn; kinh nghiệm quản lý hành chính nhà nước các lĩnh vực của chính quyền địa phương./.

  Tác giả: Tin: Bùi Thanh; ảnh: Mạnh Thắng