Khai giảng Lớp Bồi dưỡng kiến thức mới cho cán bộ quy hoạch cấp chiến lược khóa XIII của Đảng (lớp thứ 3, 4)

  11:25 05/11/2019

  • xem cỡ chữ

  • T

  • T

  • In trang
  • lượt xem: 8886

  Thực hiện chủ trương của Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng về tổ chức các lớp bồi dưỡng kiến thức mới cho cán bộ quy hoạch cấp chiến lược khóa XIII của Đảng, sáng ngày 5/11/2019, tại Hà Nội, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp Ban Tổ chức Trung ương tổ chức Lễ khai giảng Lớp bồi dưỡng kiến thức mới cho cán bộ quy hoạch cấp chiến lược khóa XIII của Đảng (lớp thứ 3 và lớp thứ 4).

  Đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng dự và phát biểu chỉ đạo tại Lễ khai giảng.

  Cùng dự có đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Trưởng Ban Chỉ đạo lớp bồi dưỡng; các đồng chí Bí thư Trung ương Đảng: Phan Đình Trạc, Trưởng Ban Nội chính Trung ương; Nguyễn Xuân Thắng, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo lớp bồi dưỡng. Dự lễ khai giảng, có các đồng chí trong Thường trực Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương và một số địa phương; cùng toàn thể 86 học viên.

  Đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng phát biểu chỉ đạo tại Lễ khai giảng

  Thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư phát biểu chỉ đạo tại Lễ khai giảng, đồng chí  Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng biểu dương các đồng chí trong Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức và Tổ giúp việc của khóa học, nhất là Ban Tổ chức Trung ương và Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh đã tích cực chuẩn bị các điều kiện cần thiết để trong một thời gian rất ngắn, ngay sau bế giảng khóa thứ nhất, đã tập trung chuẩn bị tốt cho buổi khai giảng này, cũng như để triển khai khóa học thứ hai.

  Theo đồng chí Trần Quốc Vượng, việc mở lớp bồi dưỡng kiến thức cho cán bộ cấp chiến lược là kết quả của sự tâm huyết, tầm nhìn chiến lược của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư; sự dày công chuẩn bị của nhiều cơ quan, tổ chức trong toàn hệ thống chính trị. Những kiến thức thu được từ các lớp học này sẽ giúp các đồng chí học viên có thêm nền tảng tri thức, hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình. Vì vậy, sau khi tổ chức thành công Lớp bồi dưỡng kiến thức mới cho cán bộ quy hoạch cấp chiến lược khóa XIII (khóa thứ nhất), Bộ Chính trị đã quyết định tổ chức khai giảng hai lớp của khóa thứ hai, gồm 86 đồng chí. Học viên của khóa học đều là những đồng chí được quy hoạch Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII; trong đó có các đồng chí được quy hoạch chức danh cấp trưởng các ban, bộ, ngành, đoàn thể chính trị-xã hội ở Trung ương giai đoạn 2020-2025; quy hoạch chức danh bí thư các tỉnh ủy, thành ủy trực thuộc Trung ương giai đoạn 2021-2026.

  Để lớp bồi dưỡng đạt kết qủa tốt nhất, đồng chí Trần Quốc Vượng yêu cầu, các đồng chí học viên phải xác định nhiệm vụ của mình là học tập, là học viên của nhà trường, thành viên của tập thể lớp. Mỗi đồng chí cần nêu cao trách nhiệm, gương mẫu thực hiện các nội quy, quy chế lớp học; nỗ lực học tập, nghiên cứu, rèn luyện đạo đức, tác phong; tập trung thời gian, công sức và trí tuệ để hoàn thành tốt chương trình học. Trong quá trình học tập, các đồng chí học viên tích cực trao đổi, thảo luận nhằm nhận thức rõ và sâu sắc hơn những vấn đề mới về lý luận và thực tiễn; chia sẻ những kinh nghiệm của người giữ trọng trách là cán bộ chủ chốt của các cơ quan Trung ương và các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Đồng thời, đóng góp ý kiến cho nội dung chương trình cũng như cách thức tổ chức lớp học.

  Phát huy kết quả tổ chức hai lớp học vừa qua, đồng chí Trần Quốc Vượng đề nghị, chương trình học của Lớp bồi dưỡng cần được triển khai có hiệu quả cao; Ban Tổ chức lớp học cần cung cấp thông tin liên quan đến việc tổ chức lớp học kịp thời, đầy đủ; xây dựng và triển khai kế hoạch học tập ổn định, giúp học viên chủ động hơn trong học tập; lựa chọn các chuyên đề quốc tế sát hợp hơn với thực tiễn Việt Nam; bố trí thời gian phù hợp cho hoạt động nghiên cứu thực tế và thực hiện đề án tốt nghiệp của học viên; cải thiện hơn nữa điều kiện cơ sở vật chất, phục vụ tốt nhất cho lớp học.

  Đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương, Trưởng ban Chỉ đạo lớp bồi dưỡng phát biểu quán triệt nội dung, yêu cầu lớp học

  Phát biểu về việc tổ chức và quản lý Lớp bồi dưỡng kiến thức mới cho cán bộ quy hoạch cấp chiến lược khóa XIII của Đảng, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo lớp bồi dưỡng cho biết: sau khi tổ chức thành công lớp thứ nhất và lớp thứ hai, trên cơ sở kiến nghị của các đồng chí học viên hai lớp này và  tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Thường trực Ban Bí thư, Ban Tổ chức lớp học đã có những điều chỉnh và sẽ tiếp tục hoàn thiện hơn nội dung chương trình, quy trình tổ chức triển khai lớp bồi dưỡng phù hợp nhất với tình hình thực tiễn, đảm bảo cơ sở vật chất và các điều kiện sinh hoạt, học tập cho các đồng chí học viên.

  Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng khẳng định, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh rất vinh dự được Bộ Chính trị, Ban Bí thư giao nhiệm vụ phối hợp với Ban Tổ chức Trung ương và các cơ quan liên quan tổ chức các Lớp bồi dưỡng kiến thức mới cho cán bộ quy hoạch cấp chiến lược khóa XIII và nhận thức sâu sắc rằng, việc tổ chức các lớp bồi dưỡng này là nhiệm vụ hết sức quan trọng. Vì thế, Học viện đã và đang tiếp tục phát huy cao nhất tinh thần trách nhiệm; bố trí, sử dụng các nguồn lực một cách hiệu quả để tổ chức thành công lớp học theo đúng mục tiêu, yêu cầu đề ra.

  Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phát biểu tại buổi Lễ

  Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng cũng nhấn mạnh, điểm nổi bật của Lớp bồi dưỡng là các đồng chí tham gia biên soạn nội dung chương trình đồng thời là giảng viên báo cáo chuyên đề và chủ trì thảo luận. Điều này sẽ giúp bảo đảm sự đồng bộ, thống nhất về nhận thức, phong cách và kỹ năng của giảng viên cũng như học viên trong quá trình giảng dạy-học tập. Học viện cũng đã mời các chuyên gia có trình độ chuyên môn cao và giàu kinh nghiệm biên soạn các chuyên đề và trực tiếp tham gia báo cáo cho lớp học. Trong đó, có các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước; các đồng chí đứng đầu các bộ, ngành; một số nhà khoa học hàng đầu và các nhà hoạt động thực tiễn có uy tín trong nước và quốc tế. Các chuyên đề được tổ chức thẩm định một cách chặt chẽ và chỉnh sửa nghiêm túc, công phu trước khi ban hành. Trong thời gian sớm nhất, Học viện sẽ làm việc với các đơn vị liên quan để thống nhất nội dung, kế hoạch nghiên cứu, chuẩn bị các điều kiện cần thiết giúp các đồng chí học viên triển khai hoạt động này một cách hiệu quả.

  Các đồng chí đại biểu và học viên chụp ảnh tại Lễ Khai giảng

  Mục tiêu của lớp bồi dưỡng là cập nhật cho các đồng chí học viên những kiến thức mới về lý luận, thực tiễn; về phương pháp tiếp cận và phương pháp công tác; về một số kỹ năng lãnh đạo, quản lý, nhằm nhận thức rõ hơn những vấn đề kinh tế, chính trị, xã hội, môi trường mới nảy sinh; xây dựng tầm nhìn và tư duy chiến lược; nâng cao năng lực lãnh đạo, quản lý; đặc biệt là rèn luyện, bồi dưỡng đạo đức, tác phong, trách nhiệm công vụ của người cán bộ lãnh đạo cao cấp, đáp ứng yêu cầu mới của sự nghiệp xây dựng, phát triển đất nước và bảo vệ Tổ quốc trong bối cảnh hội nhập quốc tế sâu, rộng.

  Chương trình bồi dưỡng là những nội dung mới, quan trọng, gắn với việc triển khai các văn kiện Đại hội toàn quốc lần thứ XII của Đảng, Nghị quyết của các Hội nghị Trung ương khóa XII, những vấn đề toàn cầu và khu vực đang tác động đến tiến trình phát triển và hội nhập của đất nước. Những nội dung này là kết quả nghiên cứu dày công và đúc kết kinh nghiệm quý báu của các nhà khoa học, các nhà lãnh đạo, quản lý, các nhà hoạt động thực tiễn của Việt Nam và quốc tế.

  Chương trình học của Lớp bồi dưỡng kéo dài trong 2,5 tháng, gồm 6 học phần và một tuần nghiên cứu thực tế tại địa phương. Đặc biệt, toàn bộ học viên của Lớp bồi dưỡng sẽ tham dự Phiên chất vấn và trả lời chất vấn tại Kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa XIV diễn ra từ 6-8/11/2019./.

  Tác giả: Minh Hằng & Đức Mạnh