Khai giảng Lớp bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp sở và tương đương năm 2020

  11:26 01/06/2020

  • xem cỡ chữ

  • T

  • T

  • In trang
  • lượt xem: 3422

  Sáng 01/6/2020, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp với Học viện Hành chính Quốc gia tổ chức Lễ khai giảng Lớp bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp sở và tương đương năm 2020 dành cho cán bộ lãnh đạo, quản lý các trường chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

  GS,TS Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương dự và phát biểu khai giảng.

  Dự Lễ khai giảng, về phía Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh có PGS,TS Nguyễn Duy Bắc, Phó Giám đốc Học viện; đại diện lãnh đạo các đơn vị chức năng trực thuộc Học viện. Về phía Học viện Hành chính Quốc gia có PGS,TS Lương Thanh Cường, Phó Giám đốc Học viện Hành chính Quốc gia; lãnh đạo các phòng, ban của Học viện.  

  GS,TS Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương phát biểu khai giảng.

  Tham dự lớp bồi dưỡng có 50 học viên là các đồng chí đang giữ chức danh hiệu trưởng, phó hiệu trưởng hoặc được quy hoạch vào vị trí chức danh hiệu trưởng, phó hiệu trưởng các trường chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

  Tại lớp bồi dưỡng, các học viên được nghiên cứu 15 chuyên đề liên quan đến công tác lãnh đạo, quản lý như: nhiệm vụ, quyền hạn của lãnh đạo, quản lý cấp sở; các yếu tố tác động đến quản lý nhà nước về ngành và lĩnh vực ở địa phương; phối hợp giữa các sở trong công tác lãnh đạo, quản lý ở địa phương; giải quyết và quản lý các xung đột trong quản lý ngành và lĩnh vực ở địa phương; kỹ năng đối thoại, tiếp công dân và quan hệ với truyền thông...

  Lớp bồi dưỡng nhằm mục tiêu trang bị kiến thức, kỹ năng, phương pháp thực hiện nhiệm vụ trong hoạt động công vụ của công chức, góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức chuyên nghiệp có phẩm chất đạo đức, có bản lĩnh chính trị và năng lực đáp ứng yêu cầu phục vụ nhân dân và sự phát triển đất nước. Đây cũng là dịp để học viên hoàn thiện các điều kiện, tiêu chuẩn phục vụ trực tiếp cho công tác cán bộ theo quy định của Trung ương.

  Phát biểu tại buổi lễ, GS,TS Nguyễn Xuân Thắng nhấn mạnh vai trò, tầm quan trọng của công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ. Đồng chí khẳng định: Theo Quyết định 145-QĐ/TW, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh có trách nhiệm hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ cho các trường chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan xây dựng, hướng dẫn và thống nhất quản lý việc thực hiện chương trình, nội dung đào tạo và bồi dưỡng; phương pháp giảng dạy và học tập; đào tạo, bồi dưỡng giảng viên của các trường chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các trường đào tạo, bồi dưỡng cán bộ của các bộ, ngành, đoàn thể Trung ương, v.v.. Xuất phát từ vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ của mình, những năm qua, Học viện đã tập trung chỉ đạo các đơn vị chức năng tham mưu quản lý, triển khai tổ chức thực hiện công tác đào tạo, bồi dưỡng cho cán bộ lãnh đạo, quản lý và cán bộ giảng viên các trường chính trị một cách nghiêm túc, hiệu quả, nền nếp. Thông qua đó, đội ngũ cán bộ, lãnh đạo, quản lý, cán bộ giảng viên các trường chính trị có dịp cập nhật, chuẩn hóa những kiến thức, phương pháp, kỹ năng lãnh đạo, quản lý và chuyên môn cần thiết, qua đó, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của đơn vị.

  GS,TS Nguyễn Xuân Thắng cùng các đại biểu dự Lễ khai giảng chụp ảnh cùng học viên lớp bồi dưỡng

  Để lớp bồi dưỡng đạt hiệu quả cao, GS,TS Nguyễn Xuân Thắng đề nghị các học viên nêu cao ý thức trách nhiệm, tuân thủ kỷ cương, kỷ luật lớp học; khắc phục khó khăn, sắp xếp công việc và thời gian một cách hợp lý ở cơ quan, đơn vị để tập trung cao cho học tập; tiếp thu những kiến thức được truyền đạt và vận dụng lý luận vào thực tiễn, góp phần thực hiện tốt hơn chức trách, nhiệm vụ được giao.

  Đồng chí yêu cầu các đơn vị chức năng của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh (Văn phòng Đề án 587 thuộc Vụ Tổ chức – Cán bộ, Vụ Các trường chính trị) cần  phối hợp với Học viện Hành chính quốc gia bố trí sắp xếp chương trình giảng dạy một cách khoa học; quá trình giảng dạy cần gắn với kinh nghiệm thực tiễn (đặc biệt từ việc tổng kết thực tiễn hoạt động của các trường chính trị trong hơn 3 năm qua), để trực tiếp truyền đạt, trao đổi, hướng dẫn, thảo luận với các học viên, nhất là việc chia sẻ kinh nghiệm công tác tại địa phương…

  Tác giả: BT & Mạnh Thắng