CAO CẤP LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ

  • Khai giảng các lớp cao cấp lý luận chính trị hệ không tập trung K69.B16, K69.B17, khóa học 2018-2019

    Sáng 30/10/2018, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức khai giảng các lớp cao cấp lý luận chính trị hệ không tập trung K69-B16, K69-B17 năm học 2018-2020. Dự Lễ khai giảng, có PGS,TS Nguyễn Duy Bắc, Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; đại diện Ban Tổ chức Trung ương; đại diện lãnh đạo Đảng ủy, các đơn vị trực thuộc Học viện cùng các thầy cô giáo và toàn thể học viên.

Địa chỉ: Số 135 Nguyễn Phong Sắc, Cầu Giấy, Hà Nội