CAO CẤP LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ

  • Khai giảng các Lớp hoàn chỉnh chương trình cao cấp lý luận chính trị K71.C12, C13, C14 năm 2020

    Chiều ngày 18/01/2021, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức khai giảng các Lớp hoàn chỉnh chương trình cao cấp lý luận chính trị K71.C12, C13, C14 năm 2020. PGS, TS Nguyễn Duy Bắc, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh dự và phát biểu khai giảng; cùng dự có đại diện lãnh đạo các đơn vị thuộc Học viện và toàn thể học viên các lớp.

  • Bế giảng các Lớp cao cấp lý luận chính trị hệ không tập trung K69.B26, K69.B27 khóa học 2018-2020

    Chiều 30/12/2020, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức bế giảng các Lớp cao cấp lý luận chính trị hệ không tập trung K69.B26 và K69.B27 (khóa học 2018-2020). PGS.TS Nguyễn Duy Bắc, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh dự và chỉ đạo buổi lễ; cùng dự có đại diện lãnh đạo các vụ chức năng, viện chuyên ngành, các thầy, cô giáo cùng toàn thể học viên lớp học.

Địa chỉ: Số 135 Nguyễn Phong Sắc, Cầu Giấy, Hà Nội