Khai giảng các Lớp cao cấp lý luận chính trị hệ không tập trung K69.B01, K69. B02 và K69. B04 khóa học 2018-2020

  08:56 25/06/2018

  • xem cỡ chữ

  • T

  • T

  • In trang
  • lượt xem: 1582

  Chiều 22/6/2018, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Khai giảng các Lớp cao cấp lý luận chính trị hệ không tập trung K69.B01, K69. B02 và K69. B04 khóa học 2018-2020

  Dự Lễ khai giảng có PGS,TS Nguyễn Viết Thảo, Phó Giám đốc Học viện; đại diện các đơn vị chức năng trực thuộc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; cùng các thầy, cô giáo và 270 đồng chí học viên.

  Phát biểu tại Lễ khai giảng, PGS,TS Nguyễn Viết Thảo nhấn mạnh tầm quan trọng và yêu cầu cấp thiết của công tác học tập lý luận chính trị đối với mỗi cán bộ lãnh đạo, quản lý, nhất là trong bối cảnh toàn Đảng, toàn dân đang phấn đấu thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, mục tiêu do Đại hội XII của Đảng đề ra, trong đó có nhiệm vụ xây dựng và chỉnh đốn Đảng, phòng ngừa, khắc phục tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tác phong; chống tự diễn biễn, tự chuyển hóa; đẩy mạnh học tập, tư tưởng tấm gương, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

              PGS,TS Nguyễn Viết Thảo, Phó Giám đốc Học viện phát biểu khai giảng khóa học

  Để thực hiện tốt chương trình, mục tiêu, yêu cầu học tập, xứng đáng với sự tin tưởng của cấp ủy, lãnh đạo cơ quan, đơn vị cử tham gia học tập chương trình đào tạo lý luận chính trị cao cấp nhất của Đảng tại Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, đồng chí đề nghị mỗi học viên phải xác định cho mình động cơ, thái độ học tập đúng đắn, tham gia học tập đầy đủ bằng tinh thần nỗ lực, cố gắng cao nhằm trang bị cho mình những kiến thức lý luận chính trị cơ bản, gắn với nâng cao năng lực, kỹ năng công tác, từ đó nâng cao năng lực lãnh đạo, quản lý, rèn luyện kỹ năng phát hiện, xử lý vấn đề tốt hơn, hiệu quả hơn. Các học viên phải có tinh thần cầu thị, bố trí sắp xếp công việc hợp lý để tham gia lớp học đầy đủ, đúng giờ; thực hiện đầy đủ nội quy, quy chế của lớp học và của Học viện đề ra. Bên cạnh đó, mỗi học viên cần xây dựng cho mình một phương pháp học tập có hiệu quả nhất, thường xuyên suy nghĩ, vận dụng linh hoạt, sáng tạo lý luận vào cụ thể tình hình thực tiễn công tác và trong đời sống xã hội, đóng góp vào nhiệm vụ chung của cơ quan mình công tác.

  Tin, ảnh: Mạnh Thắng

  Tác giả: Mạnh Thắng

  Địa chỉ: Số 135 Nguyễn Phong Sắc, Cầu Giấy, Hà Nội