Khai giảng các Lớp cao cấp lý luận chính trị hệ không tập trung K69. B26, K69. B27, K69. C08 khóa học 2018-2020

  08:25 26/03/2019

  • xem cỡ chữ

  • T

  • T

  • In trang
  • lượt xem: 6257

  Chiều ngày 25/3/2019, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ khai giảng các Lớp cao cấp lý luận chính trị hệ không tập trung K69. B26, K69. B27, K69. C08 khóa học 2018-2020.

  Dự và phát biểu Lễ khai giảng, có PGS,TS Lê Quốc Lý, Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; đại diện lãnh đạo các đơn vị chức năng trực thuộc Học viện, các viện chuyên ngành cùng các thầy cô giáo và toàn thể các học viên.

  Phát biểu khai giảng, PGS,TS Lê Quốc Lý khẳng định việc học tập và nghiên cứu chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh là yêu cầu cấp thiết trong bối cảnh hiện nay, nhằm đào tạo đội ngũ cán bộ có trình độ kiến thức chuyên ngành, tầm nhìn và tư duy chiến lược, có thế giới quan và phương pháp luận giải quyết vấn đề nảy sinh trong thực tiễn, đáp ứng yêu cầu của công cuộc đổi mới đặt ra.

                            PGS,TS Lê Quốc Lý, Phó Giám đốc Học viện phát biểu tại buổi lễ

  Để lớp học đạt kết quả cao nhất, đồng chí yêu cầu các học viên các lớp cao cấp lý luận chính trị hệ không tập trung K69 nỗ lực rèn luyện, thực hiện nghiêm túc quy chế đào tạo, kết hợp nghe giảng và nghiên cứu tài liệu, thảo luận và nghiên cứu thực tế, từ đó có thể vận dụng sáng tạo kiến thức vào công tác nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả công việc, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị được giao,đáp ứng mong đợi của Đảng, Nhà nước và của Nhân dân.

  Các lớp cao cấp lý luận chính trị hệ không tập trung K69 khóa học 2018-2020 bao gồm 3 lớp K69. B26, K69. B27, K69. C08 có thời gian học tập và nghiên cứu là 18 tháng. Chương trình học sẽ tập trung trang bị, hệ thống hóa các kiến thức về khoa học chính trị; đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước, năng lực lãnh đạo quản lý; nâng cao kĩ năng phát hiện, xử lý những vấn đề cho các học viên mà thực tiễn công cuộc đổi mới đất nước đặt ra./.

  Tác giả: Mạnh Thắng, Đức Mạnh

  Địa chỉ: Số 135 Nguyễn Phong Sắc, Cầu Giấy, Hà Nội