Khai giảng các lớp cao cấp lý luận chính trị hệ không tập trung K70.B03, K70.B04, K70.B09, K70.B16 và K70.C02

  18:04 28/08/2019

  • xem cỡ chữ

  • T

  • T

  • In trang
  • lượt xem: 4684

  Chiều ngày 26/8/2019, tại Hà Nội, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ khai giảng các Lớp cao cấp lý luận chính trị hệ không tập trung K70.B03, K70.B04, K70.B09, K70.B16 và K70.C02 khóa học 2019-2021.

  Dự và chỉ đạo Lễ khai giảng có PGS,TS Nguyễn Viết Thảo, Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; cùng dự có đại diện lãnh đạo các đơn vị chức năng trực thuộc Học viện, các viện chuyên ngành cùng các thầy cô giáo và toàn thể học viên.

  PGS,TS Nguyễn Viết Thảo phát biểu tại Lễ khai giảng

  Phát biểu tại Lễ khai giảng, PGS,TS Nguyễn Viết Thảo nhiệt liệt chào mừng các đồng chí học viên về tựu trường nhân dịp đặc biệt kỷ niệm 70 năm truyền thống Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh (1949-2019). PGS,TS Nguyễn Viết Thảo cho biết, các lớp cao cấp lý luận chính trị hệ không tập trung được khai giảng dịp này được lấy tên là K70 nhằm đánh dấu và ghi nhận 70 năm truyền thống vẻ vang của Học viện – mái trường mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu.

  PGS,TS Nguyễn Viết Thảo mong muốn, các đồng chí học viên nhận thức được vinh dự và trách nhiệm của mình, có ý thức học tập, rèn luyện, thực hiện nghiêm túc quy chế đào tạo, gắn lý luận với thực tiễn, kết hợp nghe giảng và nghiên cứu tài liệu và thảo luận, tìm hiểu thực tế, từ đó có thể vận dụng sáng tạo kiến thức vào công tác nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả công việc, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị được giao.      

  Các lớp cao cấp lý luận chính trị hệ không tập trung K70.B03, K70.B04, K70.B09, K70.B16 khóa học 2019-2021 có thời gian học tập và nghiên cứu là 18 tháng; trong khi lớp hoàn chỉnh cao cấp lý luận chính trị hệ không tập trung K70.C02 có thời gian học tập và nghiên cứu là 4 tháng. Chương trình học sẽ tập trung trang bị, hệ thống hóa các kiến thức về khoa học chính trị; đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước, năng lực lãnh đạo quản lý; nâng cao kĩ năng phát hiện, xử lý những vấn đề cho các học viên mà thực tiễn công cuộc đổi mới đất nước đặt ra./.

  Tác giả: Minh Hằng & Mạnh Thắng

  Địa chỉ: Số 135 Nguyễn Phong Sắc, Cầu Giấy, Hà Nội