Lễ khai giảng các lớp Cao cấp lý luận chính trị hệ không tập trung K70.B18, K70.B23, K70.B24, K70.B27, khóa học 2019 - 2021

  15:55 11/11/2019

  • xem cỡ chữ

  • T

  • T

  • In trang
  • lượt xem: 5430

  Sáng ngày 11/11/2019, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức khai giảng các lớp Cao cấp lý luận chính trị hệ không tập trung K70.B18, K70.B23, K70.B24, K70.B27, khóa học 2019 - 2021. PGS,TS Nguyễn Viết Thảo, Phó Giám đốc Học viện dự và chủ trì buổi lễ.

  Toàn cảnh Lễ Khai giảng

  Phát biểu khai giảng lớp học, PGS,TS Nguyễn Viết Thảo, Phó Giám đốc Học viện chào mừng các đồng chí học viên là cán bộ các cơ quan Trung ương về tựu trường và chia sẻ niềm vinh dự, tự hào lớn lao của các học viên khi được cử đi đào tạo tại ngôi trường cao cấp nhất của Đảng. Nhắc lại chặng đường 70 năm xây dựng, trưởng thành và phát triển của Học viện, đồng chí mong muốn mỗi học viên khi về dự học phải thể hiện tinh thần trách nhiệm cao, phấn đấu thi đua học tập thật tốt, đáp ứng được yêu cầu của đơn vị cử đi học và đòi hỏi của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong thời đại mới đầy biến động.

  Phó Giám đốc Nguyễn Viết Thảo đặc biệt nhấn mạnh tới yêu cầu rèn luyện tại Trường Đảng, trước hết là rèn luyện về phẩm chất chính trị, quan điểm, lập trường tư tưởng. Trong suốt quá trình học, học viên có quyền đa dạng ý kiến thảo luận nhưng không cho phép sự tự diễn biến, tự chuyển hóa hoặc những tuyên bố trái với Cương lĩnh, Điều lệ, đường lối, quan điểm của Đảng. Cùng với đó là yêu cầu rèn luyện theo kỷ cương, kỷ luật của Nhà trường nhằm đảm bảo tốt hiệu quả và tiến độ học tập.

  Các lớp cao cấp lý luận chính trị hệ không tập trung K70 (2019 - 2021) được tổ chức không chỉ nhằm giúp học viên nâng cao kiến thức về khoa học Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và đường lối, quan điểm của Đảng mà còn nhằm xây dựng, rèn luyện năng lực phát hiện, xử lý những vấn đề mà thực tiễn công cuộc đổi mới đất nước đang đặt ra./.

  Tác giả: Đức Mạnh; Đỗ Dung

  Địa chỉ: Số 135 Nguyễn Phong Sắc, Cầu Giấy, Hà Nội