Thông báo số 275-TB/HVCTQG về việc thay đổi Kế hoạch giảng dạy - học tập các lớp Cao cấp lý luận chính trị hệ tập trung K70 và lớp hoàn chỉnh Cao cấp lý luận chính trị K70.C03, C05, C06

  21:13 29/04/2020

  • xem cỡ chữ

  • T

  • T

  • In trang
  • lượt xem: 3593

  Toàn văn Thông báo số 275-TB/HVCTQG về việc thay đổi Kế hoạch giảng dạy - học tập các lớp Cao cấp lý luận chính trị hệ tập trung K70 và lớp hoàn chỉnh Cao cấp lý luận chính trị K70.C03, C05, C06 xem tại file đính kèm dưới đây:

  Tác giả: BBT

  File đính kèm
  Địa chỉ: Số 135 Nguyễn Phong Sắc, Cầu Giấy, Hà Nội