CAO CẤP LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ

  • Bế giảng lớp Cao cấp lý luận chính trị K67-B28 khóa học 2017-2018

    Sáng ngày 04/01/2018, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ bế giảng lớp Cao cấp lý luận chính trị K67-B28 khóa học 2017-2018. Dự Lễ bế giảng có PGS,TS Nguyễn Viết Thảo, Phó Giám đốc Học viện; đại diện lãnh đạo các đơn vị chức năng trực thuộc Học viện, các viện chuyên ngành cùng các thầy giáo, cô giáo và 87 học viên.

Địa chỉ: Số 135 Nguyễn Phong Sắc, Cầu Giấy, Hà Nội