Sáng 15/6/2017, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh long trọng tổ chức Lễ bế giảng các Lớp hoàn chỉnh cao cấp lý luận chính trị hệ không tập trung K67 (2017).

Sáng 30/5/2017, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh long trọng tổ chức Lễ bế giảng các lớp cao cấp lý luận chính trị hệ tập trung K67 (2016 – 2017).

Sáng 30/5/2017, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh long trọng tổ chức Lễ bế giảng các lớp cao cấp lý luận chính trị hệ tập trung K67 (2016 – 2017).

Chiều 12/5/2017, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh long trọng tổ chức Lễ bế giảng Lớp cao cấp lý luận chính trị  hệ không tập trung Bộ Công an K66.B02 (2015 – 2017).

Chiều 12/5/2017, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh long trọng tổ chức Lễ bế giảng Lớp cao cấp lý luận chính trị hệ không tập trung Bộ Công an K66.B02 (2015 – 2017).

Sáng 10/5/2017, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị chỉnh sửa hoàn thiện chương trình đào tạo Cao cấp lý luận chính trị. GS,TS Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư ...

Sáng 10/5/2017, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị chỉnh sửa hoàn thiện chương trình đào tạo Cao cấp lý luận chính trị. GS,TS Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư ...

Chiều 27/4/2017, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh long trọng tổ chức Lễ bế giảng Lớp cao cấp lý luận chính trị  hệ không tập trung K66.B01 (2015 – 2017).

  • Năm phát hành
  • Đang truy cập:19
  • Hôm nay: 308
  • Tháng hiện tại: 21320
  • Tổng lượt truy cập: 65069136
Địa chỉ: Số 135 Nguyễn Phong Sắc, Cầu Giấy, Hà Nội