Khai giảng Lớp tập huấn giảng dạy “Một số kỹ năng cơ bản trong lãnh đạo, quản lý của cán bộ lãnh đạo, quản lý ở cơ sở của chương trình trung cấp lý luận chính trị - hành chính”

  14:53 13/08/2019

  • xem cỡ chữ

  • T

  • T

  • In trang
  • lượt xem: 2077

  Chiều ngày 12/8/2019 tại Hà Nội, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ khai giảng Lớp tập huấn giảng dạy “Một số kỹ năng cơ bản trong lãnh đạo, quản lý của cán bộ lãnh đạo, quản lý ở cơ sở của chương trình trung cấp lý luận chính trị - hành chính”.

  PGS,TS Nguyễn Viết Thảo, Phó Giám đốc Học viện dự và chủ trì buổi lễ; cùng dự có đại diện lãnh đạo Vụ Tổ chức – Cán bộ, Vụ Các trường chính trị, Viện Lãnh đạo học và chính sách công, Văn phòng Học viện cùng toàn thể giảng viên và học viên tham dự lớp tập huấn.

                                       PGS,TS Nguyễn Viết Thảo phát biểu tại Lễ khai giảng

  Phát biểu khai giảng lớp tập huấn, PGS,TS Nguyễn Viết Thảo khẳng định tầm quan trọng và sự cần thiết trong việc tổ chức lớp tập huấn, nhằm cập nhật kiến thức và phương pháp giảng dạy cho các giảng viên giảng dạy nội dung “Một số kỹ năng cơ bản trong lãnh đạo, quản lý của cán bộ lãnh đạo, quản lý ở cơ sở của chương trình trung cấp lý luận chính trị - hành chính” tại các trường chính trị, trường bộ - ngành trong cả nước. PGS,TS Nguyễn Viết Thảo mong muốn, với tinh thần trách nhiệm và kinh nghiệm thực tiễn trong trực tiếp giảng dạy nội dung này trong chương trình trung cấp lý luận chính trị - hành chính, các đồng chí học viên sẽ có những góp ý, đánh giá xác đáng về nội dung các chuyên đề, dung lượng kiến thức trong từng chuyên đề… để cùng với Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh hoàn thiện và đưa vào giảng dạy hiệu quả chương trình trung cấp lý luận chính trị - hành chính trong cả nước.

  Lớp tập huấn diễn ra từ ngày 12-16/8/2019 với 6 chuyên đề cập nhật kiến thức và đổi mới phương pháp giảng dạy về hoạt động lãnh đạo, quản lý của cán bộ lãnh đạo, quản lý ở cơ sở; kỹ năng xử lý tình huống chính trị - xã hội ở cơ sở; kỹ năng ra quyết định và tổ chức thực hiện quyết định của cán bộ lãnh đạo, quản lý ở cơ sở; phong cách lãnh đạo của cán bộ lãnh đạo, quản lý ở cơ sở; kỹ năng tuyên truyền, thuyết phục của cán bộ lãnh đạo, quản lý ở cơ sở; và kỹ năng đánh giá và sử dụng cán bộ ở cơ sở./.

  Tác giả: Minh Hằng & Mạnh Thắng

  Địa chỉ: Số 135 Nguyễn Phong Sắc, Cầu Giấy, Hà Nội