Thông tin công tác từ các trường chính trị tháng 10/2019

  16:30 08/11/2019

  • xem cỡ chữ

  • T

  • T

  • In trang
  • lượt xem: 8438

  1. Trường Chính trị Tô Hiệu thành phố Hải Phòng khai giảng 01 lớp bồi dưỡng ngạch chuyên viên chính, 6 lớp bồi dưỡng ngạch chuyên viên, 10 lớp cấp phòng; tổ chức thi tốt nghiệp 2 lớp TC LLCT-HC (Kiến An K10, Đồ Sơn K8); bế giảng 3 lớp TCLLCT-HC (Vĩnh Bảo K13, Kiến Thụy K14, Đại học Y Dược K1). Biên tập, xuất bản nội san số 3/2019. Phối hợp với Ban Tuyên giáo Thành ủy tiếp tục biên tập và phát hành Kỷ yếu Hội thảo khoa học cấp thành phố: “50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh” của các đơn vị, ban, ngành cơ quan trong và ngoài thành phố.

  2. Trường Chính trị tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu quản lý, giảng dạy 17 lớp đào tạo, bồi dưỡng/1.203 học viên, 2 lớp cao cấp/270 học viên, 01 lớp đại học/87 học viên; khai giảng 03 lớp/283 học viên; bế giảng 02 lớp/170 học viên. Xây dựng, ban hành kế hoạch phát động thi đua cao điểm chào mừng Ngày nhà giáo Việt Nam 20/11.

  3. Trường Chính trị tỉnh Bắc Kạn quản lý, giảng dạy 2 lớp cao cấp, 7 lớp TC LLCT-HC, 4 lớp bồi dưỡng; khai giảng 01 lớp TC LLCT-HC. Tổ chức cho 01 lớp TC LLCT-HC, 01 lớp bồi dưỡng đi nghiên cứu thực tế. Tổ chức thi tốt nghiệp 3 lớp TC LLCT-HC; bế giảng 01 lớp TC LLCT-HC. Tổ chức lấy phiếu phản hồi từ người học năm 2019 đối với các giảng viên tại lớp TC LLCT-HC K54 và chuyên viên K59. Tổ chức thao giảng cấp trường năm 2019 và trao giấy chứng nhận danh hiệu “Giảng viên dạy giỏi cấp trường năm 2019” cho 6 giảng viên.

  4. Trường Chính trị Nguyễn Văn Cừ tỉnh Bắc Ninh tuyên truyền và tổ chức các hoạt động nhân kỉ niệm những ngày lễ lớn của dân tộc và thực hiện chủ đề năm 2019 của tỉnh. Quản lý, phục vụ 17 lớp TC LLCT-HC/1.329 học viên, 01 lớp cao cấp/90 học viên, 3 lớp bồi dưỡng/193 học viên, 01 lớp đại học/52 học viên.Tổ chức thao giảng cấp trường, kết quả: 6/7 giảng viên được công nhận danh hiệu Giảng viên dạy giỏi cấp trường. Tổ chức thành công Hội thảo khoa học chủ đề: “Biên soạn chương trình, tài liệu bồi dưỡng kiến thưc, kỹ năng lãnh đạo, quản lý cấp xã”. Tiếp tục thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở và cấp tỉnh.

  5. Trường Chính trị tỉnh Bình Dương khai giảng 3 lớp TC LLCT-HC/189 học viên; bế giảng 3 lớp/181 học viên  trong đó có 29 Giỏi, 92 Khá, 69 Trung bình. Tổ chức cho 119 học viên lớp bồi dưỡng đi nghiên cứu thực tế tại 3 tỉnh, thành phố Bà Rịa – Vũng Tàu, Cần Thơ, Kiên Giang. Hướng dẫn 63 học viên lớp Đào tạo nguồn cán bộ chủ chốt cấp ủy, chính quyền xã, phường, thị trấn đi nghiên cứu thực tế. Phối hợp giảng dạy 2 lớp cao cấp, 3 lớp đại học; tổ chức thi tốt nghiệp 01 lớp đại học. Phối hợp bế giảng 01 lớp bồi dưỡng/61 học viên (53 Khá, 8 Trung bình). Tổ chức cho giảng viên khoa Dân vận và khoa Xây dựng Đảng đi nghiên cứu thực tế ở xã Đất Cuốc huyện Bắc Tân Uyên.

  6. Trường Chính trị tỉnh Đắc Lắk đào tạo, bồi dưỡng 17 lớp TC LLCT-HC, 2 lớp bồi dưỡng, 2 lớp cao cấp; bế giảng lớp TC LLCT-HC M’Đrăk; khai giảng lớp bồi dưỡng kiến thức QLNN ngạch chuyên viên chính đợt 2/2019.

  7. Trường Chính trị tỉnh Đắk Nông quản lý, giảng dạy 9 lớp TC LLCT-HC/530 học viên, 01 lớp cao cấp/83 học viên; khai giảng 01 lớp bồi dưỡng ngạch chuyên viên/60 học viên; tổ chức thi tốt nghiệp 01 lớp TC LLCT-HC; bế giảng 01 lớp TC LLCT-HC/70 học viên; đưa 02 lớp TC LLCT-HC/100 học viên đi nghiên cứu thực tế. Tổ chức thành công Hội thảo khoa học: “70 năm Chủ tịch Hồ Chí Minh viết tác phẩm Dân vận (1949-1919) – Ý nghĩa lý luận và thực tiễn”; triển khai kế hoạch tổ chức “Hội thi học viên giỏi LLCT” năm 2019; kiểm tra tiến độ 4 đề tài khoa học cấp trường.

  8. Trường Chính trị tỉnh Đồng Tháp khai giảng 01 lớp cao cấp/90 học viên, 2 lớp bồi dưỡng/138 học viên, 01 lớp TC LLCT-HC/70 học viên; bế giảng 03 lớp bồi dưỡng/320 học viên. Tổ chức cập nhật kiến thức cho giảng viên. Nghiệm thu báo cáo thực tế của giảng viên. Cử 3 giảng viên, viên chức tham gia các lớp bồi dưỡng, tập huấn. Sắp xếp lại nhân sự các phòng, khoa theo Quy định 09-QĐi/TW.

  9. Trường Chính trị tỉnh Gia Lai quản lý, giảng dạy 48 lớp/2.825 học viên trong đó có 28 lớp đào tạo/1.545 học viên, 18 lớp bồi dưỡng/1.100 học viên, 2 lớp liên kết/180 học viên. Triển khai biên tập câu hỏi trắc nghiệm, tự luận chương trình bồi dưỡng ngạch chuyên viên, chuyên viên chính. Triển khai viết bài cho Hội thảo: “70 năm Bác viết tác phẩm Dân vận”.

  10. Trường Chính trị tỉnh Hà Giang quản lý, giảng dạy 15 lớp trong đó có 12 lớp TC LLCT-HC, 2 lớp cao cấp, 01 lớp thạc sĩ. Tổ chức chấm thi 01 lớp TC LLCT-HC, khai giảng 01 lớp bồi dưỡng cấp huyện, bế giảng 02 lớp TC LLCT-HC. Tổ chức cho lớp TC LLCT-HC B103 huyện Bắc Mê đi nghiên cứu thực tế đúng kế hoạch. Tổ chức Hội thi học viên học LLCT giỏi năm 2019. Tổ chức nghiệm thu đề tài khoa học và công nhận sáng kiến năm 2019.

  11. Trường Chính trị tỉnh Hậu Giang giảng dạy, quản lý các lớp TC LLCT-HC từ khóa 97-104, các lớp bồi dưỡng ngạch chuyên viên K23-24, 01 lớp cao cấp, 01 lớp đại học. Tổ chức thi tốt nghiệp lớp TC LLCT-HC K92, lớp cao cấp LLCT B59-HG; tổ chức sơ kết lớp TC LLCT-HC K100, tổ chức cho lớp TC LLCT-HC K95 đi nghiên cứu thực tế. Nghiệm thu các đề tài khoa học cấp trường đã được xét duyệt năm 2019.

  12. Trường Chính trị tỉnh Hòa Bình quản lý, giảng dạy 22 lớp/1.453 học viên trong đó: 15 lớp TC LLCT-HC/948 học viên, 7 lớp bồi dưỡng/505 học viên, 01 lớp cao cấp/90 học viên. Nghiệm thu 01 đề tài cấp khoa, kết quả đạt yêu cầu. Tổ chức 01 hội thảo đối với 02 đề tài khoa học cấp trường, 02 hội thảo khoa học cấp khoa. Tổ chức đợt đi nghiên cứu thực tế của giảng viên khoa Nhà nước và Pháp luật.

  13. Trường Chính trị Nguyễn Văn Linh tỉnh Hưng Yên phối hợp, giảng dạy 01 lớp cao cấp, 13 lớp TC LLCT-HC hệ không tập trung; tổ chức thi tốt nghiệp 2 lớp TC LLCT-HC; khai giảng 01 lớp cao cấp, 01 lớp TC LLCT-HC, 01 lớp bồi dưỡng ngạch chuyên viên; bế giảng 01 lớp cao cấp, 2 lớp TC LLCT-HC. Biên soạn, phát hành cuốn Thông tin lý luận và thực tiễn nhân dịp 20/11.

  14. Trường Chính trị tỉnh Khánh Hòa quản lý, giảng dạy 20 lớp, tổ chức ôn thi và thi tốt nghiệp 2 lớp TC LLCT-HC. Tiếp tục  thực hiện 3 đề tài khoa học cấp cơ sở. Tổ chức Hội thi giảng viên dạy giỏi cấp trường năm 2019. In tập san Thông tin Lý luận và thực tiễn. Tổng kết công tác đi nghiên cứu thực tế đợt 2 của giảng viên.

  15. Trường Chính trị tỉnh Kiên Giang quản lý, giảng dạy 30 lớp trong đó có: 7 lớp TC LLCT-HC tại trường, 9 lớp TC LLCT-HC tại huyện, 7 lớp tuyến trên, 3 lớp tập huấn, 4 lớp bồi dưỡng. Khai giảng lớp bồi dưỡng chuyên viên K59, lớp TC LLCT-HC K89 Vĩnh Thuận, K90 Giồng Riềng. Bế giảng lớp bồi dưỡng chuyên viên K57, lớp TC LLCT-HC K76 Vĩnh Thuận, lớp bồi dưỡng kĩ năng lãnh đạo, quản lý cấp phòng K4. Khai, bế giảng 3 lớp tập huấn.  Tổ chức chuyến đi nghiên cứu thực tế cho cán bộ chủ chốt của trường đợt 2 tại 4 tỉnh, thành Đông Nam Bộ. Các khoa tổ chức đi nghiên cứu thực tế theo kế hoạch.

  16. Trường Chính trị tỉnh Kon Tum triển khai kế hoạch học tập 4 lớp TC LLCT-HC, 01 lớp bồi dưỡng, 01 lớp cao cấp/89 học viên; khai giảng 01 lớp cao cấp/87 học viên, 01 lớp bồi dưỡng/114 học viên; bế giảng 3 lớp TC LLCT-HC/183 học viên, 01 lớp bồi dưỡng chuyên viên cao cấp/42 học viên. Tiếp tục triển khai thực hiện 01 đề tài khoa học cấp tỉnh, 02 đề tài khoa học cấp cơ sở. Tham gia Hội thảo khoa học tổ chức tại Trường Chính trị tỉnh Gia Lai, Trường Chính trị tỉnh Đắk Nông. Tăng cường đi công tác xây dựng xã Ya Ly.

  17. Trường Chính trị Trường Chinh tỉnh Nam Định giảng dạy 14 lớp TC LLCT-HC/1.320 học viên, 4 lớp bồi dưỡng ngạch chuyên viên và chuyên viên chính; khai giảng 2 lớp chuyên viên và chuyên viên chính/130 học viên; khai giảng 01 lớp TC LLCT-HC hệ không tập trung/58 học viên. Tổ chức thao giảng cấp trường năm 2019 với 6 giảng viên tham gia. Tổ chức thanh tra giáo dục 3 lớp TC LLCT-HC. Nghiệm thu 4 đề tài khoa học cấp trường. Tham dự Tọa đàm cấp tỉnh, dự Hội thảo trực tuyến; tổ chức Tọa đàm khoa học: “Phụ nữ Trường Chính trị Trường Chinh tích cực học tập, lao động sáng tạo hoàn thành nhiệm vụ được giao”. Khoa Lý luận cơ sở tổ chức đi nghiên cứu thực tế tại huyện Nam Trực. Lãnh đạo trường, lãnh đạo 2 phòng chức năng đưa lớp chuyên viên K72 đi nghiên cứu thực tế tại Ninh Bình.

  18. Trường Chính trị tỉnh Quảng Ngãi quý III năm 2019 khai giảng 06 lớp TC LLCT-HC, chấm thi tốt nghiệp 8 lớp TC LLCT-HC, bế giảng và cấp bằng tốt nghiệp 5 lớp TC LLCT-HC; phối hợp mở 2 lớp bồi dưỡng, bế giảng 3 lớp bồi dưỡng. Tiếp tục thực hiện 01 đề tài khoa học cấp tỉnh, 3 đề tài khoa học cấp cơ sở. Tổ chức Hội thảo khoa học đề tài cấp tỉnh, tổ chức Hội thảo khoa học lần 1 các đề tài khoa học cấp cơ sở. Nghiệm thu tài liệu bồi dưỡng nâng cao năng lực, lãnh đạo, quản lý cho Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã và UBND cấp xã. Các khoa tổ chức sinh hoạt chuyên môn, đi nghiên cứu thực tế, thao giảng, dự giờ theo kế hoạch.

  19. Trường Chính trị Lê Duẩn tỉnh Quảng Trị quản lý, giảng dạy 15 lớp với 1091 học viên, trong đó có 10 lớp TCLLCT-HC/759 học viên, 5 lớp Chuyên viên và Chuyên viên chính/332 học viên; bế giảng 02 lớp Trung cấp LLCT-HC hệ tập trung với 98 học viên; khai giảng 01 lớp Chuyên viên Đakrông/50 học viên, 01 lớp chuyên viên chính Vĩnh Linh/40 học viên. Nghiệm thu, bảo vệ đề tài khoa học cấp cơ sở, kết quả: 02 đề tài đạt loại Khá; 01 đề tài đạt loại Xuất sắc.

  20. Trường Chính trị tỉnh Phú Thọ quản lý, giảng dạy 27 lớp/2.280 học viên. Tổ chức 15 kì thi hết môn (trong đó có 4 kì thi vấn đáp). Khai giảng lớp 02 bồi dưỡng; phối hợp mở lớp bổ sung kiến thức để thi tuyển cao học; chấm thi tốt nghiệp 2 lớp bồi dưỡng; xét tốt nghiệp 2 lớp TC LLCT-HC. Hoàn thành nghiệm thu đề tài khoa học cấp khoa, phòng theo kế hoạch. Thanh tra giáo dục lớp TC LLCT-HC K8 huyện Đoan Hùng.

  21. Trường Chính trị tỉnh Sóc Trăng quản lý, giảng dạy 14 lớp/882 học viên, 5 lớp bồi dưỡng/327 học viên, 2 lớp  cao cấp/179 học viên, 01 lớp TC chuyên nghiệp/57 học viên, 01 lớp đại học/72 học viên. Tiếp tục thực hiện 11 đề tài khoa học cấp khoa, cấp trường năm 2019.

  22. Trường Chính trị tỉnh Sơn La tổ chức thành công Hội thảo khoa học cấp trường: “Giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác đào tạo, bồi dưỡng ở Trường Chính trị tỉnh Sơn La giai đoạn 2020-2025”. Nghiệm thu đề tài, đề án cấp trường năm 2019. Tổ chức cho 01 lớp TC LLCT-HC đi nghiên cứu thực tế.

  23. Trường Chính trị tỉnh Thái Nguyên quản lý, giảng dạy 29 lớp/2.195 học viên trong đó có 21 lớp/1.656 học viên, 2 lớp cao cấp/180 học viên, 6 lớp bồi dưỡng/359 học viên. Dự giờ đột xuất đối với giảng viên các khoa. Tổ chức cho cán bộ, giảng viên, học viên các lớp đào tạo, bồi dưỡng đi nghiên cứu thực tế tại các địa phương trong và ngoài tỉnh.

  24. Trường Chính trị tỉnh Tiền Giang quản lý, giảng dạy 39 lớp/3.225 học viên trong đó khai giảng 6 lớp bồi dưỡng/831 học viên, 16 lớp ngoài kế hoạch/1.121 học viên. Hoàn thành cuốn bổ sung Lịch sử Trường Chính trị tỉnh Tiền Giang. Tổ chức biên soạn Đặc san chào mừng 70 năm truyền thống Trường Chính trị tỉnh Tiền Giang (26/9/1949-26/9/2019). Tổ chức thao giảng cấp trường với sự tham gia của 10 giảng viên.

  25. Trường Chính trị tỉnh Trà Vinh quản lý, giảng dạy 20 lớp/1.570 học viên trong đó có: 01 lớp đại học/58 học viên, 01 lớp cao cấp/90 học viên, 4 lớp TC LLCT-HC/247 học viên, 7 lớp CT-HC tại chức/550 học viên, 5 lớp chuyên viên/459 học viên, 2 lớp chuyên viên chính/166 học viên. Tổ chức khai giảng 4 lớp/488 học viên; sơ kết lớp TC LLCT-HC hệ tập trung K37. Tổ chức tọa đàm về phương pháp nghiên cứu khoa học tại Trường Chính trị tỉnh Trà Vinh.

  26. Trường Chính trị tỉnh Tuyên Quang quản lý, giảng dạy 8 lớp TC LLCT-HC, 01 lớp cao cấp; khai giảng 2 lớp bồi dưỡng; tổ chức thi tốt nghiệp cho 6 lớp TC LLCT-HC. Tổ chức cho 3 lớp TC LLCT-HC, 01 lớp cao cấp đi nghiên cứu thực tế tại Khu di tích lịch sử K9 - Đá Chông và Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam. Đăng 4 tin, 4 bài viết, 11 bài tuyên truyền trên Website nhà trường.

  27. Trường Chính trị Phạm Hùng tỉnh Vĩnh Long quản lý, giảng dạy 27 lớp/1.691 học viên trong đó có 01 lớp ôn thi cao học, 01 lớp cao cấp, 24 lớp đào tạo, bồi dưỡng, 01 lớp tập huấn; khai giảng 2 lớp/94 học viên; bế giảng 01 lớp/44 học viên. Tổ chức cho 4 lớp TC LLCT-HC hệ không tập trung K67-70 đi nghiên cứu thực tế. 03 giảng viên đi nghiên cứu thực tế dài hạn. Xuất bản Bản tin Thông tin lý luận và thực tiễn. Tham gia viết bài Hội thảo khoa học cấp khu vực do Trường Chính trị tỉnh Hậu Giang tổ chức. Tiếp tục phát phiếu lấy ý kiến trong công tác giảng dạy đợt 2 năm 2019.

  -----------

  Chú thíchTC LLCT-HC: Trung cấp lý luận chính trị - hành chính

  Tổng hợp: ThS Nguyễn Thị Khánh Ly, Vụ Các trường chính trị

   

  Tác giả: Vụ CTCT

  Địa chỉ: Số 135 Nguyễn Phong Sắc, Cầu Giấy, Hà Nội