Đề tài luận án: Vấn đề bồi dưỡng thế giới quan duy vật biện chứng cho đội ngũ giáo viên tiểu học ở nước ta hiện nay  (Từ thực tế Hải phòng) Chuyên ngành: CNDVBC & CNDVLS  Mã số: ...

Nghiên cứu sinh: Phạm Văn Mợi Đề tài: Giải pháp phát triển nhân lực khoa học và công nghệ ở Hải Phòng phục vụ công nghiệp hoá, hiện đại hoá Chuyên ngành: Quản lý kinh tế: Mã số: 62 34 01 01 Cơ sở ...

Đề tài luận án: Cơ sở lý luận và thực tiễn đổi mới tổ chức bộ máy chính quyền cấp tỉnh ở nước Cộng hoà Dân chủ Nhân dân Lào. Chuyên ngành: Lý luận và lịch sử nhà nước và pháp luật Mã số: 62 38 01 ...

Đề  tài luận án: Xây dựng đội ngũ công chức quản lý nhà nước về kinh tế ở  tỉnh Bo Ly Khăm Say    Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào; Chuyên ngành: Quản lý kinh ...

  • Năm phát hành
  • Đang truy cập:27
  • Hôm nay: 273
  • Tháng hiện tại: 21285
  • Tổng lượt truy cập: 65069101
Địa chỉ: Số 135 Nguyễn Phong Sắc, Cầu Giấy, Hà Nội