Đề tài: Chất lượng công tác kiểm tra của Uỷ ban Kiểm tra Đảng và Nhà nước cấp tỉnh ở các tỉnh phía Bắc nước Cộng hoà Dân chủ nhân dân Lào trong giai đoạn hiện nay. Chuyên ngành: Xây dựng Đảng Cộng ...

Đề tài: Đảng nhân dân cách mạng Lào lãnh đạo xây dựng nông thôn mới trong giai đoạn hiện nay. Chuyên ngành: Xây dựng Đảng Cộng sản Việt Nam :Mã số: 62 31 23 01 Nghiên cứu sinh: Bun Thoong Chít Ma ...

Đề tài: Đầu tư trực tiếp nước ngoài trong phát triển kinh tế - xã hội của Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Chuyên ngành: Quản lý kinh tế; Mã số: 62 34 01 01; Nghiên cứu sinh: Vilayvong Butdakham; ...

Đề tài: Vai trò của đội ngũ cán bộ lãnh đạo quản lý cấp cơ sở trong việc thực hiện bình đẳng giới ở Việt Nam

Đề tài: Đổi mới công tác tư tưởng của Đảng ở Tây Nguyên hiện nay Chuyên ngành: Chính trị học;Mã số:     62.31.20.01; Nghiên cứu sinh:Trương Minh Tuấn; Người hướng dẫn khoa ...

Đề tài: Phát triển Thủ đô Viêng Chăn theo hướng đô thị bền vững Chuyên ngành: Quản lý Kinh tế; Mã số: 62 34 01 01; Nghiên cứu sinh: Sổm Bắt Dialyhơ; Tập thể hướng dẫn khoa học: 1. PGS,TS Vũ Đình ...

Đề tài: Quản lý thu ngân sách nhà nước ở Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào  Chuyên ngành: Quản lý kinh tế; Mã số: 62 34 01 01  Nghiên cứu sinh: Viêng Thoong Sỉ Phăn Đon Người hướng dẫn ...

Đề tài: Công tác tổ chức cán bộ cấp tỉnh ở nước Cộng hoà Dân chủ Nhân dân Lào hiện nay; Chuyên ngành: Chính trị học;  Mã số: 62 31 20 01; Nghiên cứu sinh: Un Kẹo Si Pa Sợt.

  • Năm phát hành
  • Đang truy cập:32
  • Hôm nay: 922
  • Tháng hiện tại: 27834
  • Tổng lượt truy cập: 27834
Địa chỉ: Số 135 Nguyễn Phong Sắc, Cầu Giấy, Hà Nội