ĐẠI HỌC VÀ SAU ĐẠI HỌC

  • Nghiên cứu sinh Hồ Ngọc Trường: Tóm tắt những kết luận mới của luận án

    Đề tài: Xây dựng phong cách chủ tịch uỷ ban nhân dân xã ở Đồng bằng sông Cửu Long giai đoạn hiện nay Chuyên ngành: Xây dựng Đảng Cộng sản Việt Nam Mã số: 62 31 23 01 Nghiên cứu sinh: Hồ Ngọc Trường Người hướng dẫn khoa học: PGS, TS. Đỗ Ngọc Ninh Cơ sở đào tạo:Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh

  • Nghiên cứu sinh Nguyễn Ngọc Tú: Tóm tắt những kết luận mới của luận án

    Đề tài: Nhân lực chất lượng cao của Việt Nam trong hội nhập kinh tế quốc tế Chuyên ngành: Kinh tế chính trị Mã số: 62.31.01.01 Nghiên cứu sinh: Nguyễn Ngọc Tú Người hướng dẫn khoa học: 1. PGS.TS Nguyễn Thị Như Hà; 2. TS Đoàn Xuân Thủy Cơ sở đào tạo: Học viện Chính trị - Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh

Địa chỉ: Số 135 Nguyễn Phong Sắc, Cầu Giấy, Hà Nội