Tên luận án: Nguồn nhân lực là quân nhân xuất ngũ trong phát triển kinh tế-xã hội ở Việt Nam Chuyên ngành: Kinh tế chính trị; Mã số:   62 31 01 01 Họ và tên nghiên cứu sinh: Nguyễn Đình ...

Tên luận án: Công tác vận động đồng bào Công giáo của Đảng bộ một số tỉnh ở miền Đông Nam Bộ từ năm 1986 đến năm 2006; Chuyên ngành: Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam; mã số: 62 22 56 01; Họ và tên ...

Đề tài:Vấn đề hình thức của Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam hiện nay Chuyên ngành: Chủ nghĩa duy vật biện chứng và Chủ nghĩa duy vật lịch sử Mã số: 62 22 80 05 Họ và tên nghiên cứu ...

Đề tài: Ảnh hưởng của Nhân, Lễ trong Nho giáo đối với đời sống đạo đức ở Việt Nam hiện nay. Chuyên ngành: CNDVBC và CNDVLS  Mã số: 62 22 80 05 Họ và tên nghiên cứu sinh: Phan Mạnh Toàn Người ...

Tên đề tài: Chất lượng hoạt động của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh theo yêu cầu của Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam Chuyên ngành: Lý luận và lịch sử nhà nước và nước và pháp luật;Mã số: ...

Đề tài: Giá trị đạo đức truyền thống với việc xây dựng đạo đức mới cho thế hệ trẻ Việt Nam hiện nay. Chuyên ngành: CNDVBC và CNDVLS Mã số: 62 22 80 05 Họ và tên nghiên cứu sinh: Ngô Thị Thu ...

Tên đề tài luận án: Vai trò của Quân đội nhân dân Lào trong đấu tranh chống chiến lược "Diễn biến hòa bình" ở nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào hiện nay Chuyên ngành: Chủ nghĩa xã hội khoa học; Mã ...

Đề tài:Xuất khẩu lao động của Việt Nam sang thị trư­ờng Trung  Đông

  • Năm phát hành
  • Đang truy cập:88
  • Hôm nay: 1439
  • Tháng hiện tại: 49849
  • Tổng lượt truy cập: 103128
Địa chỉ: Số 135 Nguyễn Phong Sắc, Cầu Giấy, Hà Nội