Đề tài luận án:   Tạo lập môi trường đầu tư nước ngoài ở Cộng hòa dân chủ  nhân dân Lào; Chuyên ngành:    Kinh tế chính trị;        ...

Đề tài luận án: Vấn đề bồi dưỡng thế giới quan duy vật biện chứng cho đội ngũ cán bộ chủ chốt cấp cơ sở ở Tây Nguyên hiện nay. Chuyên ngành: CNDVBC & CNDVLS: Mã số: 62 22 80 05 Họ và tên ...

- Tên đề tài: Hoàn thiện cơ chế pháp lý giám sát xã hội đối với việc thực hiện quyền lực nhà nước ở Việt Nam hiện nay; - Chuyên ngành: Lý luận và Lịch sử nhà nước và pháp luật;  Mã số: 62 38 01 ...

Học viện Chính trị – Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức bảo vệ luận án tiến sĩ cho nghên cứu sinh Đinh Thanh Tú về đề tài: “Quá trình đấu tranh củng cố độc lập dân tộc của Cộng hoà Indonesia ...

Đề tài luận án: Vấn đề bồi dưỡng thế giới quan duy vật biện chứng cho đội ngũ giáo viên tiểu học ở nước ta hiện nay  (Từ thực tế Hải phòng) Chuyên ngành: CNDVBC & CNDVLS  Mã số: ...

Nghiên cứu sinh: Phạm Văn Mợi Đề tài: Giải pháp phát triển nhân lực khoa học và công nghệ ở Hải Phòng phục vụ công nghiệp hoá, hiện đại hoá Chuyên ngành: Quản lý kinh tế: Mã số: 62 34 01 01 Cơ sở ...

Đề tài luận án: Cơ sở lý luận và thực tiễn đổi mới tổ chức bộ máy chính quyền cấp tỉnh ở nước Cộng hoà Dân chủ Nhân dân Lào. Chuyên ngành: Lý luận và lịch sử nhà nước và pháp luật Mã số: 62 38 01 ...

  • Năm phát hành
  • Đang truy cập:30
  • Hôm nay: 1097
  • Tháng hiện tại: 37616
  • Tổng lượt truy cập: 72610
Địa chỉ: Số 135 Nguyễn Phong Sắc, Cầu Giấy, Hà Nội