ĐÀO TẠO

  • Bế giảng Lớp tập huấn Bồi dưỡng kiến thức quyền con người năm 2021

    Thực hiện Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức và giảng viên lý luận chính trị năm 2021, trong thời gian từ ngày 06/10/2021 đến ngày 08/10/2021, Viện Quyền con người thuộc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lớp bồi dưỡng kiến thức quyền con người năm 2021. PGS,TS Nguyễn Duy Bắc, Phó Giám đốc Học viện dự và phát biểu khai giảng.