Sáng nay (11/9/2018), tại Hà Nội, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh đã tổ chức Khai giảng Lớp bồi dưỡng bí thư cấp ủy cấp huyện và tương đương, lớp thứ 2 năm 2018. GS,TS Nguyễn Xuân Thắng, Bí ...

Ngày 11/9 Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh đã tổ chức Khai giảng Lớp bồi dưỡng bí thư cấp ủy cấp huyện và tương đương lớp thứ 2 năm 2018. GS, TS Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ ...

Chiều 24/8, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức lễ bế giảng Lớp bồi dưỡng kiến thức cho bí thư cấp ủy cấp huyện và tương đương lần thứ nhất năm 2018. 

Chiều 24/8, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ bế giảng Lớp bồi dưỡng bí thư cấp ủy cấp huyện và tương đương, lớp thứ nhất năm 2018. 

Sáng ngày 23/8/2018, Văn phòng Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức khai giảng Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác phòng cháy, chữa cháy năm 2018. PGS,TS Nguyễn Duy Bắc, Phó Giám đốc Học viện ...