ĐÀO TẠO

  • Khai giảng Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác tổ chức - cán bộ

    Thực hiện Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức và giảng viên lý luận chính trị năm 2019; nhằm trang bị kiến thức, nghiệp vụ, kỹ năng về công tác tổ chức - cán bộ và cập nhật những chủ trương, định hướng lớn của Đảng, những quy định, hướng dẫn mới ban hành liên quan tới công tác tổ chức - cán bộ, chiều ngày 14/10/2019, Vụ Tổ chức - Cán bộ, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ khai giảng Lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ công tác tổ chức - cán bộ. PGS,TS Nguyễn Duy Bắc, Phó Giám đốc Học viện dự và chỉ đạo buổi lễ.