ĐÀO TẠO

  • Khai giảng Lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức mới nghiệp vụ y tế năm 2020

    Sáng ngày 23/11/2020, Văn phòng Học viện phối hợp với Vụ Tổ chức - Cán bộ khai giảng Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ y tế năm 2020 dành cho đội ngũ bác sỹ, y tá, điều dưỡng các đơn vị của hệ thống Học viện. Dự Llễ khai giảng có TS Phan Tiến Ngọc, Phó Chánh Văn phòng Học viện; đại diện Vụ Tổ chức - Cán bộ; đại diện lãnh đạo các phòng thuộc Văn phòng Học viện cùng toàn thể 20 đồng chí học viên