Khai giảng Lớp bồi dưỡng kiến thức về tư tưởng Hồ Chí Minh năm 2018

  02:14 26/11/2018

  • xem cỡ chữ

  • T

  • T

  • In trang
  • lượt xem: 1180

  Sáng ngày 26/11/2018, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức khai giảng Lớp bồi dưỡng kiến thức về tư tưởng Hồ Chí Minh cho đội ngũ giảng viên thuộc hệ thống Học viện và các trường chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các trường đào tạo, bồi dưỡng bộ ngành.

  Dự Lễ khai giảng có PGS,TS Nguyễn Viết Thảo, Phó Giám đốc Học viện, đại diện lãnh đạo Vụ Các trường chính trị; Vụ Tổ chức - Cán bộ và toàn thể học viên.

  Lớp học diễn ra từ ngày 26/11 đến ngày 30/11/2018, chương trình học được thiết kế với 7 chuyên đề và 01 buổi thảo luận về phong cách lãnh đạo Hồ Chí Minh và vận dụng vào xây dựng phong cách lãnh đạo của người cán bộ hiện nay; tư tưởng Hồ Chí Minh về CNXH và con đường đi lên CNXH ở Việt Nam, đặc biệt là những nội dung sáng tạo; những nghiên cứu mới về Nhật ký trong tù với cuộc đấu tranh chống những quan điểm sai trái, xuyên tạc; tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức cách mạng và vận dụng vào công tác xây dựng Đảng về đạo đức hiện nay; và những chuyên đề mang tính thời sự hiện nay như đổi mới tư duy lý luận, hệ tiêu chí kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa...

                            PGS,TS Nguyễn Viết Thảo phát biểu khai giảng lớp bồi dưỡng

  Phát biểu khai giảng lớp tập huấn PGS,TS Nguyễn Viết Thảo mong rằng lớp học sẽ phát huy tác dụng thiết thực, giúp mỗi chúng ta nhận thức sâu sắc hơn về một số nội dung nổi bật trong tư tưởng Hồ Chí Minh, củng cố, mở rộng, nâng cao kiến thức, tư liệu mới về tư tưởng Hồ Chí Minh, từ đó bổ sung vào các chuyên đề, bài giảng. Trên cơ sở được bổ sung những nhận thức sâu sắc hơn về những giá trị của tư tưởng Hồ Chí Minh, PGS,TS Nguyễn Viết Thảo hy vọng các đồng chí học viên sẽ vận dụng hiệu quả vào thực tế công tác, góp phần thiết thực khẳng định, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh có hiệu quả chống những quan điểm sai trái, xuyên tạc.

  PGS,TS Nguyễn Viết Thảo cũng đề nghị các học viên tham dự lớp học nghiêm túc, tích cực học tập, tìm tòi, suy ngẫm, nhiệt tình trao đổi và thảo luận để đạt được kết quả học tập cao nhất như mục tiêu của khóa học đã đặt ra./.

  Tác giả: Mạnh Thắng