Khai giảng Lớp bồi dưỡng cán bộ dự nguồn Ban Chấp hành Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương

  17:27 10/12/2018

  • xem cỡ chữ

  • T

  • T

  • In trang
  • lượt xem: 3013

  Sáng 10/12, tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp với Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương tổ chức Lễ khai giảng Lớp bồi dưỡng cán bộ dự nguồn Ban Chấp hành Đảng bộ Khối nhiệm kỳ 2015-2020 và 2020-2025.

  Dự lễ khai giảng có các đồng chí: GS,TS Nguyễn Xuân Thắng - Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; TS Phạm Viết Thanh - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối DNTW; các đồng chí lãnh đạo Học viện và Đảng ủy Khối DNTW cùng 98 học viên là cán bộ các Ban, đơn vị Đảng ủy Khối, cán bộ chủ chốt các đảng ủy tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng, đơn vị trong Khối thuộc diện quy hoạch Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối DNTW nhiệm kỳ 2015 - 2020 và nhiệm kỳ 2020 - 2025.

  GS,TS Nguyễn Xuân Thắng - Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phát biểu tại lễ khai giảng.

  Phát biểu tại lễ khai giảng, GS,TS Nguyễn Xuân Thắng - Bí thư Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh và đồng chí Phạm Viết Thanh - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối DNTW nêu rõ vai trò, tầm quan trọng của lý luận trong thực hiện các phong trào cách mạng cũng như việc học tập, bồi dưỡng kiến thức đối với cán bộ, đảng viên, đặc biệt là đội ngũ cán bộ lãnh đạo chủ chốt của Đảng bộ Khối. Đây là lần đầu tiên Đảng ủy Khối tổ chức lớp bồi dưỡng cho cán bộ thuộc diện quy hoạch Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối nhiệm kỳ 2015 - 2020 và nhiệm kỳ 2020 - 2025; việc tổ chức lớp cán bộ dự nguồn là chương trình quan trọng, vừa có ý nghĩa trước mắt, vừa có tính chiến lược lâu dài, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng và đảng viên, đáp ứng tốt hơn yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Vì vậy, để lớp học phát huy hiệu quả trong thực tiễn, GS,TS Nguyễn Xuân Thắng yêu cầu Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh thực hiện thật tốt nội dung của từng chuyên đề và toàn bộ chương trình của khóa học; vừa cung cấp những kiến thức cơ bản, vừa bổ sung những kiến thức mới về lý luận và thực tiễn, phù hợp với đối tượng của lớp bồi dưỡng; hết sức coi trọng trau dồi về kỹ năng lãnh đạo, quản lý, khả năng nghiên cứu tổng kết thực tiễn và kỹ năng xử lý tình huống trong lãnh đạo, điều hành. Ban tổ chức, ban quản lý lớp học cần làm tốt công tác quản lý, nghiên cứu đổi mới phương pháp thảo luận gắn với viết bài thu hoạch theo mỗi chuyên đề, gắn với hoạt động thực tiễn đã trải qua và có sự tổng hợp nâng lên của mỗi học viên để các đồng chí tham gia lớp bồi dưỡng học tập đạt kết quả tốt nhất.

  Đồng chí Bí thư Đảng ủy Khối DNTW yêu cầu các đồng chí học viên tham gia khóa bồi dưỡng cần chấp hành nghiêm nội quy và thời gian theo chương trình, nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung nghiên cứu để lĩnh hội đầy đủ những nội dung được truyền đạt; tích cực trao đổi, thảo luận những vấn đề chưa rõ, nhất là những nội dung mới, vấn đề khó và những vướng mắc liên quan trực tiếp đến việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ chính trị tại cơ quan, doanh nghiệp, để có nhận thức đầy đủ và sâu sắc hơn nhằm tạo sự thống nhất cao trong nhận thức và hành động. Từ đó, vận dụng những kiến thức đã được trang bị vào hoạt động thực tiễn để nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo và quản lý tại đơn vị, lĩnh vực mình phụ trách.

  Trong thời gian từ tháng 12/2018 đến tháng 5/2019, các học viên sẽ được các giảng viên, báo cáo viên của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, lãnh đạo các Bộ, ngành Trung ương, của Đảng ủy Khối  truyền đạt 28 chuyên đề tập trung vào các nội dung, như: Nhận thức mới về CNXH và con đường đi lên CNXH ở Việt Nam; Cục diện thế giới hiện nay và đường lối đối ngoại của Việt Nam; Những giá trị bền vững của Chủ nghĩa Mác - Lênin trong thời đại ngày nay; Phong cách, đạo đức Hồ Chí Minh với việc rèn luyện cán bộ theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII của Đảng; Hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng XHCN theo tinh thần Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng và Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 5 (khóa XII); Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp, tổ chức lại bộ máy của hệ thống chính trị theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 6, 7 (khóa XII); xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN của dân, do dân và vì dân, v.v…/.

  Tác giả: Tin: Bùi Thanh; ảnh: Đức Mạnh