Khai giảng các lớp hoàn chỉnh chương trình cao cấp lý luận chính trị khóa học 2018-2019.

  08:13 19/12/2018

  • xem cỡ chữ

  • T

  • T

  • In trang
  • lượt xem: 2870

  Sáng 18/12, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức khai giảng các lớp hoàn chỉnh chương trình cao cấp lý luận chính trị khóa học 2018-2019. Dự Lễ khai giảng, có PGS,TS Nguyễn Viết Thảo, Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; đại diện lãnh đạo Học viện Báo chí và Tuyên Truyền; đại diện lãnh đạo Đảng ủy, Công đoàn, Vụ Quản lý đào tạo; Viện; Văn phòng Học viện, các viện chuyên ngành cùng các thầy cô giáo và toàn thể học viên.

  Phát biểu khai giảng, PGS,TS Nguyễn Viết Thảo nhấn mạnh mục tiêu của việc học lý luận chính trị theo tư tưởng của chủ tịch Hồ Chí Minh là: “Học để làm việc, làm người, làm cán bộ. Học để phụng sự giai cấp và nhân dân; phụng sự tổ quốc và nhân loại”, học lý luận là để nâng cao tầm nhận thức, tầm nhìn, tư duy chiến lược của người lãnh đạo, đáp ứng những yêu cầu ngày càng cao của thời kỳ mới.

  Để thực hiện tốt chương trình, mục tiêu, yêu cầu học tập, đặc biệt, trong bối cảnh Học viện tăng cường quản lý đào tạo, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, mục tiêu do Hội nghị Trung ương 4 đề ra, trong đó có khắc phục tình trạng ngại học lý luận chính trị, phòng ngừa, khắc phục tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tác phong; chống tự diễn biễn, tự chuyển hóa; đẩy mạnh học tập, tư tưởng, tấm gương, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, PGS,TS Nguyễn Viết Thảo yêu cầu Ban chỉ đạo lớp, các đồng chí giảng viên và cán bộ quản lý lớp quán triệt tinh thần chỉ đạo của Đảng ủy và Ban Giám đốc Học viện, thực hiện nghiêm túc Quy chế quản lý đào tạo Học viện để khóa học đạt hiệu quả cao; yêu cầu các đồng chí học viên thực hiện tốt chương trình đào tạo và hoàn thành khóa học với kết quả tốt nhất.

  Các lớp hoàn chỉnh cao cấp lý luận chính trị K69 được học trong 3 tháng dựa trên các khối chuyên ngành cho các đối tượng học viên đã tốt nghiệp tiến sĩ và thạc sỹ tại Học viện./.

  Tác giả: Mạnh Thắng