Khai giảng các lớp Nghiên cứu sinh 34, Cao học khóa 25 và Đại học chính trị khóa 69

  08:24 10/01/2019

  • xem cỡ chữ

  • T

  • T

  • In trang
  • lượt xem: 2371

  Sáng ngày 9/01/2019, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ khai giảng các Lớp Nghiên cứu sinh khóa 34, Cao học khóa 25 và Đại học chính trị khóa 69 năm 2019.

  Dự Lễ khai giảng, có PGS,TS Lê Quốc Lý, Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; đại diện lãnh đạo Đảng ủy, Công đoàn, Vụ Quản lý đào tạo; Ban Thanh tra; Văn phòng Học viện, các Viện chuyên ngành cùng các thầy giáo, cô giáo và toàn thể học viên.

                                        PGS,TS Lê Quốc Lý phát biểu khai giảng khóa học

  Phát biểu tại Lễ khai giảng, PGS,TS Lê Quốc Lý, Phó Giám đốc Học viện ,chúc mừng các học viên đã trúng tuyển vào các chuyên ngành đào tạo tiến sĩ, thạc sĩ và cử nhân của Học viện, trung tâm quốc gia về nghiên cứu lý luận và đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý trung cấp, cao cấp của Đảng, Nhà nước và các đoàn thể chính trị-xã hội; trung tâm lớn có uy tín của cả nước về đào tạo cán bộ lý luận trình độ thạc sĩ, tiến sĩ, cử nhân chính trị văn bằng 2 về các chuyên nghành khoa học Mác- Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và một số chuyên nghành khoa học xã hội- nhân văn.

  Để thực hiện tốt chương trình, mục tiêu, yêu cầu học tập, đặc biệt, trong bối cảnh toàn Đảng, toàn dân, đang phấn đấu thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, mục tiêu do Đại hội XII của Đảng đề ra, trong đó có nhiệm vụ xây dựng và chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn đẩy lùi, khắc phục tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ, PGS,TS Lê Quốc Lý yêu cầu các học viên kiên trì vượt qua mọi khó khăn, thích nghi với môi trường học tập mới, nỗ lực rèn luyện, phấn đấu, nghiêm túc chấp hành nội quy, quy chế quản lý đào tạo của Học viện; say mê nghiên cứu khoa học, nghiên cứu lý luận để trở thành đội ngũ cán bộ nòng cốt, vững về lý luận, giỏi về chuyên môn, đáp ứng tốt các yêu cầu ngày càng cao của sự nghiệp đổi mới, phát triển đất nước.

  Năm 2019, có 59 học viên trúng tuyển nghiên cứu sinh khóa 34; 266 học viên trúng tuyển cao học khóa 25 với 12 chuyên ngành và 107 học viên trúng tuyển hệ đại học chính trị k69./.

  Tác giả: Tin, ảnh: Mạnh Thắng, Đức Mạnh