Khai giảng Lớp bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp vụ và tương đương dành cho cán bộ Học viện

  14:15 17/04/2019

  • xem cỡ chữ

  • T

  • T

  • In trang
  • lượt xem: 3387

  Sáng ngày 17/4/2019, tại Hà Nội, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp với Học viện Hành chính quốc gia tổ chức khai giảng Lớp bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp vụ và tương đương năm 2019. GS,TS Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh dự và phát biểu chỉ đạo.

  Dự Lễ khai giảng có PGS,TS Hoàng Phúc Lâm, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; Nhà giáo ưu tú, TS, Vũ Thanh Xuân - Phó Giám đốc Học viện Hành chính quốc gia; lãnh đạo Vụ tổ chức- Cán bộ; lãnh đạo Văn phòng Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; lãnh đạo và cán bộ của Ban Quản lý bồi dưỡng - Học viện Hành chính quốc gia và 52 học viên tham gia Lớp bồi dưỡng là lãnh đạo, quản lý cấp vụ và tương đương; công chức thuộc diện quy hoạch chức vụ lãnh đạo, quản lý cấp vụ và tương đương của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.

                     GS,TS Nguyễn Xuân Thắng Giám đốc Học viện phát biểu chỉ đạo lớp bồi dưỡng

  Phát biểu chỉ đạo Lớp bồi dưỡng, GS,TS Nguyễn Xuân Thắng, Giám đốc Học viện nhấn mạnh yêu cầu, nhiệm vụ của hoạt động đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức nói chung và đội ngũ công chức lãnh đạo, quản lý cấp vụ và tương đương của Học viện nói riêng. Đây là đội ngũ có vai trò quan trọng trong việc tham mưu, tổng hợp giúp lãnh đạo Học viện thực hiện những nhiệm vụ thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Học viện. Vì vậy, đội ngũ này phải có năng lực tham mưu và kỹ năng tổ chức điều hành cần thiết để phục vụ hiệu quả nhiệm vụ công tác được phân công.

  Để khóa học đạt mục tiêu, yêu cầu đề ra, GS,TS Nguyễn Xuân Thắng yêu cầu học viên cần có kế hoạch sắp xếp, phân bổ thời gian một cách hợp lý, để đảm bảo hoàn thành tốt công việc được phân công theo vị trí công tác, đồng thời đảm bảo đầy đủ thời gian nghiên cứu, học tập theo chương trình bồi dưỡng.

  Nhà giáo ưu tú.TS. Vũ Thanh Xuân - Phó Giám đốc Học viện Hành chính quốc gia phát biểu khai giảng lớp bồi dưỡng

  Phát biểu khai giảng lớp bồi dưỡng, Nhà giáo ưu tú.TS. Vũ Thanh Xuân - Phó Giám đốc Học viện Hành chính quốc gia cho rằng, lãnh đạo quản lý cấp vụ có vị trí hết sức quan trọng trong việc tham mưu, giúp việc cho Giám đốc thực hiện chức năng quản lý nhà nước của ngành, lĩnh vực. Do đó, để lãnh đạo quản lý cấp vụ hoàn thành tốt nhiệm vụ , một trong những yếu tố cơ bản, hết sức quan trọng là cần thường xuyên tham gia các chương trình đào tạo, bồi dưỡng để có thêm những năng lực, kiến thức, kỹ năng và phương pháp thực hiện các nhiệm vụ được giao. Thông qua chương trình này các đồng chí được tiếp cận với hệ thống chuyên đề liên quan đến bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp vụ và tương đương - là các chuyên đề gắn chặt với vị trí lãnh đạo quản lý của các đồng chí, giúp nâng cao nhận thức, nâng cao và phát triển tư duy chiến lược, kiến thức, nghiệp vụ, kỹ năng; góp phần cải tiến, đổi mới, nâng cao chất lượng công việc, vị trí của mình. Mong rằng các học viên nâng cao tinh thần trách nhiệm, sắp xếp kế hoạch để tham gia đầy đủ chương trình.

  Thay mặt các học viên tham gia Lớp bồi dưỡng, PGS,TS Mai Đức Ngọc lớp trưởng trân trọng bày tỏ sự cảm ơn lãnh đạo Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Ban Giám đốc Học viện Hành chính quốc gia đã quan tâm tổ chức Lớp bồi dưỡng kỹ năng lãnh đạo, quản lý cấp vụ và tương đương dành cho 52 công chức Học viện. Đây không chỉ là dịp để các học viên hoàn thiện các điều kiện, tiêu chuẩn đối với các chức vụ lãnh đạo, quản lý cấp vụ mà còn là dịp để các học viên được trang bị các kiến thức, kỹ năng lãnh đạo, quản lý, điều hành đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao. Các học viên Lớp bồi dưỡng hứa với lãnh đạo Học viện sẽ cùng nhau đoàn kết, thực hiện nghiêm túc quy chế đào tạo, bồi dưỡng, tham gia nghiên cứu, học tập đầy đủ các chuyên đề theo chương trình bồi dưỡng nhằm đảm bảo chất lượng bồi dưỡng theo yêu cầu chương trình đặt ra.

  Lớp bồi dưỡng được tổ chức từ ngày 17/4 đến ngày 31/5/2019 tại Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh. Các học viên sẽ được đội ngũ các nhà khoa học, giảng viên, chuyên gia và các báo cáo viên có nhiều kinh nghiệm trong các lĩnh vực thuộc nội dung chương trình bồi dưỡng truyền đạt, giới thiệu 12 chuyên đề: tổng quan về năng lực và kỹ năng lãnh đạo, quản lý; chế độ làm việc và nội dung quản lý nội bộ của cấp vụ; chức trách, nhiệm vụ và tiêu chuẩn cấp vụ, v.v...

  Tác giả: Mạnh Thắng