Khai giảng Lớp tập huấn về xây dựng và phát triển thư viện số trong hệ thống Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

  15:09 13/05/2019

  • xem cỡ chữ

  • T

  • T

  • In trang
  • lượt xem: 2770

  Thực hiện Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức và giảng viên lý luận chính trị năm 2019, sáng ngày 13/5/2019 Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lớp tập huấn về xây dựng và phát triển thư viện số trong hệ thống Học viện dành cho các cán bộ làm công tác thông tin - thư viện - tư liệu trong toàn hệ thống Học viện.

  Dự và phát biểu tại lớp tập huấn, PGS,TS Nguyễn Duy Bắc, Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh cho rằng Thông tin tư liệu là chất liệu không thể thiếu, là “người thầy” thứ hai trong hoạt động nghiên cứu, giảng dạy và học tập ở các cấp đào tạo. Thông tin - thư viện có vai trò đặc biệt quan trọng trong việc nâng cao chất lượng hoạt động nghiên cứu, giảng dạy, là thước đo đánh giá tiềm năng khoa học, hiệu quả thực hiện nhiệm vụ đào tạo của các cơ quan nghiên cứu, giảng dạy. Đây là môi trường rèn luyện và phát huy năng lực độc lập, tư duy sáng tạo của học viên. Vì vậy, việc đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động thông tin - thư viện là một nhiệm vụ quan trọng cần được quan tâm, chú trọng.

  Trong thời gian tới, vấn đề sử dụng dữ liệu số của Học viện cần được xây dựng theo một chỉnh thể thống nhất, thực hiện liên kết, liên thông về lưu trữ, chia sẻ, khai thác, sử dụng dữ liệu trong toàn hệ thống Học viện nhằm tiết kiệm kinh phí, sử dụng có hiệu quả nguồn lực thông tin. Điều này đòi hỏi tất cả các bộ phận tư liệu, thư viện trong toàn hệ thống Học viện đều có trách nhiệm cập nhật, sử dụng và vận hành hệ thống phần mềm để làm giàu kho dữ liệu chung của toàn hệ thống. Để triển khai được các công việc trên, một yếu tố rất quan trọng đó là nguồn nhân lực. Đội ngũ cán bộ làm công tác thông tin khoa học phải không ngừng học hỏi, nâng cao trình độ chuyên môn, ngoại ngữ, ứng dụng khoa học công nghệ trong thực hiện nhiệm vụ.

  Để góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác quản lý, sử dụng thư viện số, đáp ứng nhu cầu đổi mới công tác giáo dục đào tạo tại Học viện, trong chương trình lớp bồi dưỡng lần này, theo sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng uỷ, Ban Giám đốc Học viện, Lãnh đạo Viện Thông khoa học, Ban Tổ chức lớp học đã mời những giảng viên, những chuyên gia có nhiều kinh nghiệm trong xây dựng và phát triển thư viện số. Học viên sẽ được trang bị những kiến thức, kỹ năng, kinh nghiệm cần thiết trong việc xây dựng và khai thác thư viện số: Các nguyên tắc phát triển các bộ sưu tập số; Kinh nghiệm khai thác và chia sẻ nguồn tài nguyên số tại các kho thư viện số trên thế giới và tại Việt Nam; Nắm bắt được các chuẩn nghiệp vụ, tiêu chuẩn Việt Nam và tiêu chuẩn quốc tế trong TVĐT/TVS,... Với mục đích gắn lý luận với thực tiễn, lớp học sẽ được đi thăm quan, học hỏi kinh nghiệm của một số thư viện hiện đại về xây dựng TVĐT/TVS.

                                     PGS,TS Nguyễn Duy Bắc phát biểu khai giảng lớp tập huấn

  Để lớp tập huấn đạt kết quả tốt, PGS,TS Nguyễn Duy Bắc đề nghị trong thời gian học tập, các đồng chí chủ động khắc phục khó khăn, sắp xếp, bố trí công việc ở đơn vị và gia đình tham gia học tập nghiêm túc, đầy đủ; Nêu cao tinh thần trách nhiệm, ý thức tự giác học tập, mạnh dạn trao đổi với giảng viên về những vấn đề cần nghiên cứu để nắm vững những nội dung, yêu cầu, mục tiêu của các chuyên đề, bài giảng; đồng thời thẳng thắn trao đổi, phổ biến những kinh nghiệm hay, những bài học quý trong thực tiễn công tác, góp phần đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác.

  Lớp tập huấn về xây dựng và phát triển thư viện số trong hệ thống Học viện diễn ra từ ngày 13/5 đến ngày 17/5/2019. Trong chương trình học, các đồng chí học viên sẽ nghiên cứu, trao đổi thảo luận 6 chuyên đề và 3 buổi đi nghiên cứu thực tế: Xu hướng ứng dụng công nghệ trong xây dựng TVĐT/TVS; những vấn đề cần quan tâm khi xây dựng thư viện điện tử, thư viện số; các nguyên tắc phát triển bộ sưu tập số và chính sách phát triển, chia sẻ nguồn tài nguyên số hóa trong hoạt động thông tin thư viện; Kỹ năng xây dựng thư viện điện tử/ Thư viện số...

  Tác giả: Mạnh Thắng