Tập huấn kiến thức khoa học lãnh đạo

  08:33 05/06/2019

  • xem cỡ chữ

  • T

  • T

  • In trang
  • lượt xem: 2110

  Từ ngày 27/5 đến ngày 01/6/2019, Viện Lãnh đạo học và Chính sách công phối hợp với Vụ Tổ chức – Cán bộ, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức lớp tập huấn kiến thức về khoa học lãnh đạo (hệ Cao cấp lý luận chính trị).

  Tham gia khóa bồi dưỡng có gần 50 cán bộ nghiên cứu, giảng dạy chuyên ngành lãnh đạo học và chính sách công các Học viện (Học viện Chính trị khu vực I,II, III, IV, Học viện Báo chí và Tuyên truyền) và một số đơn vị tại Học viện như Viện Chính trị học, Viện Xã hội học và các giảng viên thỉnh giảng. PGS,TS Nguyễn Viết Thảo, Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh dự phiên khai giảng và phát biểu ý kiến. Đồng chí Phó Giám đốc Học viện khẳng định tính cần thiết của bộ môn khoa học lãnh đạo đối với những người đang giữ cương vị lãnh đạo, quản lý. 

  PGS,TS Nguyễn Viết Thảo và các thầy cô, học viên lớp tập huấn đi nghiên cứu thực tế tại Khu Công nghệ cao Hòa Lạc

  Bám sát mục tiêu của lớp bồi dưỡng, chương trình học được thiết kế thành: 3 chuyên đề về thực tiễn lãnh đạo và nghiên cứu chính sách công do các chính khách và học giả đảm nhận (gồm: đồng chí Nguyễn Sĩ Dũng, nguyên Phó chủ nhiệm Văn phòng Quốc Hội; PGS,TS Trần Thị Vân Hoa, Phó Hiệu trưởng trường Đại học Kinh tế quốc dân; Ông Phạm Đình Đoàn, Chủ tịch tập đoàn Phú Thái); 6 buổi thảo luận chuyên sâu về 6 chuyên đề của môn khoa học lãnh đạo trong chương trình cao cấp lý luận chính trị là lãnh đạo và khoa học lãnh đạo, tâm lý trong lãnh đạo, tư duy và tầm nhìn lãnh đạo, kỹ năng và nghệ thuật lãnh đạo, tâm lý trong lãnh đạo và chính sách công trong lãnh đạo. Các hoạt động chính của lớp được thực hiện theo phương pháp tham gia tích cực của các diễn giả và người tham dự.

  Với tinh thần nhiệt tình, cầu thị của những người tham dự và thái độ cởi mở, nghiêm túc của ban tổ chức lớp, khóa tập huấn đã thu được những ý kiến đóng góp đầy trí tuệ, những phương án đề xuất quý báu để giúp hoàn thiện tài liệu giảng dạy bộ môn khoa học lãnh đạo.

  Khóa tập huấn là hoạt động thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức và giảng viên lý luận chính trị năm học 2019 nhằm mục tiêu chia sẻ, trao đổi kiến thức, kinh nghiệm nghiên cứu, giảng dạy để thống nhất kiến thức về khoa học lãnh đạo trong khuôn khổ chương trình cao cấp lý luận chính trị trong hệ thống Học viện./.

  Tác giả: Đoàn Hà, Viện Lãnh đạo học và chính sách công