Khai giảng Lớp bồi dưỡng kiến thức kinh điển Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh năm 2019

  09:52 01/10/2019

  • xem cỡ chữ

  • T

  • T

  • In trang
  • lượt xem: 2244

  Sáng ngày 1/10/2019, Vụ Tổ chức - Cán bộ, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp cùng Học viện Chính trị khu vực I tổ chức khai giảng lớp Bồi dưỡng kiến thức kinh điển Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh năm 2019. PGS,TS Nguyễn Ngọc Hà, Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh dự và chỉ đạo buổi lễ.

  Lớp học được tổ chức trong 4 tháng, từ tháng 10/2019 đến giữa tháng 1/2020, với số lượng 53 học viên là giảng viên Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh và giảng viên Học viện Chính trị khu vực I.

  PGS,TS Nguyễn Ngọc Hà, Phó Giám đốc Học viện phát biểu chỉ đạo lớp học

  Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, PGS,TS Nguyễn Ngọc Hà khẳng định các tác phẩm kinh điển là di sản lý luận quan trọng, chứa đựng những giá trị bền vững, cung cấp kiến thức về phương pháp luận trong nghiên cứu khoa học, là nền tảng vững chắc, cung cấp cơ sở để hoạch định đường hướng phát triển đất nước. Trong hệ thống giáo dục chính trị cũng như trong hệ thống trường Đảng, lớp bồi dưỡng kiến thức kinh điển luôn là lớp học đặc biệt, ở đó, việc nghiên cứu các tác phẩm kinh điển được làm từ gốc, một cách bài bản và hệ thống.

  Đồng chí cho biết, bên cạnh việc lựa chọn hệ thống các chuyên đề đảm bảo tính thống nhất, khoa học, Học viện đã mời các giảng viên là những người có kiến thức uyên thâm. Đồng chí đề nghị các giảng viên bên cạnh việc truyền thụ nội dung các tác phẩm, cần tập trung vào việc hướng dẫn cách thức nghiên cứu và phương pháp tiếp cận đối với người học.

  Phát biểu với tư cách giảng viên giảng dạy của lớp học, PGS,TS Hồ Trọng Hoài, Viện trưởng Viện Chủ nghĩa xã hội khoa học chia sẻ việc học tập kinh điển cần phải nắm bắt vững chắc phương pháp tiếp cận, điều này phải được cụ thể hóa trong từng tác phẩm. Đối với mỗi giảng viên, việc giảng dạy các lớp kinh điển vừa là vinh dự, vừa là trách nhiệm nặng nề bởi lẽ các học viên đều là đồng nghiệp, trong đó nhiều người là lãnh đạo, quản lý tại các đơn vị giảng dạy và các đơn vị tham mưu. Đồng chí mong rằng trong quá trình học tập các học viên sẽ có sự ủng hộ, chia sẻ đối với đội ngũ giảng viên.

  Với thời gian 4 tháng, học viên được học 3 học phần, phần I nghiên cứu các tác phẩm của C.Mác và Ph.Ăngghen, phần II nghiên cứu các tác phẩm của V.I.Lênin, phần III nghiên cứu các tác phẩm của Hồ Chí Minh. Bên cạnh đó, các học viên sẽ thực hiện 2 chuyến đi nghiên cứu thực tế tại địa phương.

  Tác giả: Đỗ Dung, Mạnh Thắng