Khai giảng các lớp hoàn chỉnh chương trình cao cấp lý luận chính trị K70.C03, K70.C04, K70.C05 & K70.C06 khóa 2019-2020

  14:54 04/11/2019

  • xem cỡ chữ

  • T

  • T

  • In trang
  • lượt xem: 2577

  Chiều ngày 4/11/2019, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ khai giảng các lớp hoàn chỉnh chương trình cao cấp lý luận chính trị K70.C03, K70.C04, K70.C05 & K70.C06 khóa 2019-2020.

  Dự Lễ khai giảng, có PGS,TS Hoàng Anh, Vụ trưởng Vụ Quản lý đào tạo; các đồng chí Phó Vụ trưởng Vụ Quản lý đào tạo; đại diện lãnh đạo Ban Thanh tra, Văn phòng Học viện, các Viện chuyên ngành cùng các thầy cô giáo của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh và toàn thể học viên.

  PGS,TS Hoàng Anh, Vụ trưởng Vụ Quản lý đào tạo, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phát biểu tại buổi Lễ

  Phát biểu tại buổi Lễ, PGS,TS Hoàng Anh, Vụ trưởng Vụ Quản lý đào tạo, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh khẳng định tầm quan trọng của công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp cho Đảng và Nhà nước và mong muốn học viên các lớp hoàn chỉnh cao cấp lý luận chính trị K70 ý thức sâu sắc về trách nhiệm và niềm vinh dự được đào tạo, tu nghiệp tại trường Đảng mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu, thực hiện tốt chương trình đào tạo và hoàn thành khóa học với kết quả tốt nhất. Đồng chí Vụ trưởng Vụ Quản lý đào tạo yêu cầu Ban chỉ đạo lớp, các đồng chí giảng viên và cán bộ quản lý lớp quán triệt tinh thần chỉ đạo của Đảng ủy và Ban Giám đốc Học viện, thực hiện nghiêm túc, nội quy quy chế đào tạo để khóa học đạt hiệu quả cao.

  Các lớp hoàn chỉnh cao cấp lý luận chính trị K68. được tổ chức trong 4 tháng dựa trên các khối chuyên ngành cho các đối tượng học viên đã tốt nghiệp tiến sĩ và thạc sỹ tại Học viên. Trong 4 tháng học tập, các học viên sẽ được học 19 môn, trang bị khối kiến thức có hệ thống, logic và khoa học, tạo nền tảng kiến thức cần thiết làm cơ sở lý luận cho mỗi học viên tiếp tục quá trình tự học, tự nghiên cứu và giải quyết các vấn đề trong nhận thức và hoạt động thực tiễn có căn cứ khoa học ở các địa phương, đơn vị./.

  Tác giả: Minh Hằng & Đức Mạnh