Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ tiến sĩ năm 2021

  16:35 28/01/2021

  • xem cỡ chữ

  • T

  • T

  • In trang
  • lượt xem: 3342

  Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ tiến sĩ năm 2021 như sau:

  - Ngành tuyển sinh: (1) Chủ nghĩa duy vật biện chứng và chủ nghĩa duy vật lịch sử; (2) Mỹ học; (3) Chủ nghĩa xã hội khoa học; (4) Tôn giáo học; (5) Lịch sử phong trào cộng sản, công nhân quốc tế và giải phóng dân tộc; (6) Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam; (7) Kinh tế chính trị; (8) Kinh tế phát triển; (9) Quản lý kinh tế; (10) Chính trị học; (11) Xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước; (12) Hồ Chí Minh học; (13) Xã hội học; (14) Văn hóa học; (15) Lý luận và lịch sử nhà nước và pháp luật.

  - Hình thức và thời gian đào tạo:

  + Hệ chính quy tập trung: 36 tháng đối với người có bằng thạc sĩ; 48 tháng đối với người có bằng đại học.

  + Hệ chính quy không tập trung: 48 tháng đối với người có bằng thạc sĩ; 60 tháng đối với người có bằng đại học.

  - Hình thức tuyển sinh: Xét tuyển

  - Thời gian xét tuyển: dự kiến tháng 10/2021

  - Chỉ tiêu tuyển sinh: 150

  - Địa điểm nhận hồ sơ: Tầng 9 Nhà A17, Vụ Quản lý đào tạo, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, số 419 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội.

  - Thời gian nhận hồ sơ: Đến hết ngày 15-9-2021

  *** Chi tiết xem tại file đính kèm dưới đây:

  Tác giả: Vụ QLĐT

  File đính kèm