ĐÀO TẠO

  • Bế giảng Lớp Trung cấp Lý luận chính trị - hành chính

    Sáng ngày 09/04/2021, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp cùng Trường Cán bộ Quản lý văn hóa, thể thao và du lịch tổ chức bế giảng Lớp Trung cấp Lý luận chính trị - hành chính năm 2020 dành cho cán bộ, công chức, viên chức của hệ thống Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tại Hà Nội.

  • Bế giảng Lớp bồi dưỡng ngạch chuyên viên cao cấp năm 2020

    Sáng 30/3/2021, tại Hà Nội, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp với Học viện Hành chính Quốc gia tổ chức bế giảng Lớp bồi dưỡng ngạch chuyên viên cao cấp năm 2020. PGS,TS Lê Văn Lợi, Phó Giám đốc Học viện dự và chủ trì buổi Lễ; cùng dự có PGS,TS Lương Thanh Cường, Phó Giám đốc Học viện Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh; đại diện lãnh đạo các đơn vị thuộc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, cùng toàn thể học viên tham dự khóa học.