ĐÀO TẠO

  • Khai giảng Lớp tập huấn giảng viên giảng dạy nội dung "Những vấn đề cơ bản về quản lý hành chính nhà nước" cho các Trường chính trị tỉnh thành phố

    Thực hiện Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức và giảng viên lý luận chính trị năm 2019, sáng ngày 13/5/2019, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức khai giảng Lớp tập huấn giảng viên giảng dạy nội dung: "Những vấn đề cơ bản về quản lý hành chính nhà nước" của chương trình Trung cấp Lý luận chính trị - hành chính cho các trường chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và trường cán bộ của bộ, ngành, đoàn thể Trung ương. PGS,TS Nguyễn Viết Thảo, Phó Giám đốc Học viện dự và chủ trì buổi lễ. Cùng dự, có các đồng chí đại diện lãnh đạo các đơn vị chức năng trực thuộc Học viện; các thầy cô giáo và toàn thể học viên.