ĐÀO TẠO

  • Khai giảng các Lớp hoàn chỉnh chương trình cao cấp lý luận chính trị K71.C12, C13, C14 năm 2020

    Chiều ngày 18/01/2021, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức khai giảng các Lớp hoàn chỉnh chương trình cao cấp lý luận chính trị K71.C12, C13, C14 năm 2020. PGS, TS Nguyễn Duy Bắc, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh dự và phát biểu khai giảng; cùng dự có đại diện lãnh đạo các đơn vị thuộc Học viện và toàn thể học viên các lớp.