Sáng nay (15/11/2018), Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức bế giảng Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác tổ chức - cán bộ dành cho đội ngũ cán bộ làm công tác tổ chức -cán bộ trong toàn hệ ...

Trong khuôn khổ thực hiện Dự án “Tập huấn lồng ghép phương pháp, nội dung và kết quả chỉ số quản trị và hành chính công cấp tỉnh ở Việt Nam vào bài giảng cho đội ngũ giảng viên, Học viện Chính trị ...

Sáng ngày 13/11/2018, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Khai giảng Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác tổ chức - cán bộ dành cho đội ngũ cán bộ làm công tác tổ chức -cán bộ trong toàn hệ ...

Chiều ngày 23/10/2018, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh long trọng tổ chức Lễ bế giảng Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác kiểm tra dành cho cán bộ Đảng Nhân dân Cách mạng Lào năm 2018.

Sau 5 ngày làm việc nghiêm túc, với tinh thần trách nhiệm cao, sáng ngày 19/10, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ bế giảng Lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức về công tác kiểm tra năm ...

Sáng ngày 17/10/2018, tại Hà Nội, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp cùng Học viện Hành chính quốc gia tổ chức Lễ bế giảng “Lớp bồi dưỡng ngạch chuyên viên, chuyên viên chính và Lớp bồi ...

Thực hiện Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức và giảng viên lý luận chính trị năm 2018, ngày 16/10, tại Hà Nội, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức khai giảng Lớp Bồi dưỡng cập ...

Sáng 15/10, tại Hà Nội, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp Ủy ban Kiểm tra Trung ương tổ chức khai giảng Lớp bồi dưỡng công tác kiểm tra năm 2018. Lớp bồi dưỡng gồm 55 học viên là các ...