ĐÀO TẠO

  • Tập huấn các phương pháp giảng dạy tích cực các chuyên đề Triết học

    Bám sát mục tiêu của lớp tập huấn, các bài giảng được triển khai theo các chuyên đề đã được phê duyệt và thực hiện ở hai lớp thí điểm ( tại trung tâm Học viện). Thông qua các bài giảng của các giảng viên có kinh nghiệm, sự góp ý của giáo viên phương pháp và trao đổi giữa các thành viên, những người tham dự có thể rút ra những thông tin chuyên môn, những kỹ năng sử dụng phương pháp, phương tiện bổ ích trong quá trình giảng dạy của mình.

  • Kế hoạch triển khai tổng kết công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ 5 năm (2004-2009)

    Thực hiện Kế hoạch 06/KH-HVCT-HCQG của Giám đốc Học viện Chính trị- Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh về việc tổng kết 6 mặt công tác quan trọng nhân kỷ niệm 60 năm ngày truyền thống Học viện Chính trị- Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh, tiểu ban tổng kết công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý, cán bộ lý luận có kế hoạch triển khai công tác chuẩn bị tổng kết hoạt động 5 năm 2004-2009.

  • Thông báo tuyển sinh sau đại học

    Thời gian nộp hồ sơ chậm nhất: 30/5/2009 Sau khi xét duyệt hồ sơ Học viện sẽ thông báo kế hoạch ôn tập và thi, các môn thi cho từng đối tượng và chuyên ngành.