ĐÀO TẠO

  • Hội thảo khoa học về hệ thống Quy chế đào tạo của HVCTQG Hồ Chí Minh

    Ngày 31/01/2007, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh đã tổ chức Hội thảo khoa học về hệ thống Quy chế đào tạo. Tham dự Hội thảo có các đồng chí trong Ban Giám đốc, Đảng ủy, Công đoàn, lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Giám đốc; đại diện Ban Giám đốc, Ban Quản lý đào tạo các Học viện trực thuộc; đại diện một số Phòng thuộc Văn phòng, các đồng chí làm công tác chủ nhiệm lớp thuộc Vụ Quản lý đào tạo.