ĐÀO TẠO

  • Lớp bồi dưỡng kinh tế chính trị học năm 2019: “Kinh tế Việt Nam trong kỷ nguyên kinh tế số”

    Thực hiện Kế hoạch công tác của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức và giảng viên lý luận chính trị năm 2019, từ ngày 03-08/06/2019, Viện Kinh tế chính trị học phối hợp với Vụ Tổ chức - Cán bộ và các đơn vị liên quan mở Lớp bồi dưỡng nâng cao kiến thức chuyên ngành Kinh tế chính trị với chủ đề: “Kinh tế Việt Nam trong kỷ nguyên kinh tế số”

  • Tập huấn kiến thức khoa học lãnh đạo

    Từ ngày 27/5 đến ngày 01/6/2019, Viện Lãnh đạo học và Chính sách công phối hợp với Vụ Tổ chức – Cán bộ, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức lớp tập huấn kiến thức về khoa học lãnh đạo (hệ Cao cấp lý luận chính trị).

  • Bế giảng Lớp bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp vụ và tương đương năm 2019

    Chiều ngày 3/6/2019, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh và Học viện Hành chính quốc gia phối hợp tổ chức lễ bế giảng lớp Bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp vụ và tương đương năm 2019. GS,TS Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện dự và chỉ đạo buổi Lễ.