Chiều 28/9, tại Hà Nội, Học viện Chính trị quốc gia Hồ chí Minh tổ chức Lễ bế giảng Lớp bồi dưỡng bí thư cấp ủy cấp huyện và tương đương, lớp thứ hai năm 2018.

Sáng nay (11/9/2018), tại Hà Nội, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh đã tổ chức Khai giảng Lớp bồi dưỡng bí thư cấp ủy cấp huyện và tương đương, lớp thứ 2 năm 2018. GS,TS Nguyễn Xuân Thắng, Bí ...

Ngày 11/9 Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh đã tổ chức Khai giảng Lớp bồi dưỡng bí thư cấp ủy cấp huyện và tương đương lớp thứ 2 năm 2018. GS, TS Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ ...

Chiều 24/8, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức lễ bế giảng Lớp bồi dưỡng kiến thức cho bí thư cấp ủy cấp huyện và tương đương lần thứ nhất năm 2018.