ĐÀO TẠO

  • Khai giảng các Lớp đào tạo trình độ thạc sĩ và tiến sĩ năm 2020

    Thực hiện kế hoạch giảng dạy và học tập, sáng ngày 16/3/2021, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức khai giảng các Lớp đào tạo trình độ thạc sĩ và tiến sĩ năm 2020. PGS,TS Hoàng Phúc Lâm, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, dự và chủ trì buổi Lễ.

  • Khai giảng Lớp Đào tạo Giảng viên lý luận chính trị (khóa I)

    Thực hiện kế hoạch triển khai các nhiệm vụ của Đề án 587, chiều ngày 15/3/2021, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ khai giảng Lớp Đào tạo Giảng viên lý luận chính trị (khóa I) cho cán bộ, giảng viên trong Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh và các trường chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. GS,TS Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương dự, chủ trì và phát biểu chỉ đạo tại buổi Lễ.