ĐÀO TẠO

  • Bế giảng các Lớp cao cấp lý luận chính trị hệ không tập trung K69.B26, K69.B27 khóa học 2018-2020

    Chiều 30/12/2020, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức bế giảng các Lớp cao cấp lý luận chính trị hệ không tập trung K69.B26 và K69.B27 (khóa học 2018-2020). PGS.TS Nguyễn Duy Bắc, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh dự và chỉ đạo buổi lễ; cùng dự có đại diện lãnh đạo các vụ chức năng, viện chuyên ngành, các thầy, cô giáo cùng toàn thể học viên lớp học.