Hội nghị trực tuyến về Công tác đào tạo đại học và sau đại học tại Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

  03:57 07/03/2019

  • xem cỡ chữ

  • T

  • T

  • In trang
  • lượt xem: 1602

  Sáng nay (07/3), Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị về công tác đào tạo đại học và sau đại học tại Học viện. Hội nghị được tổ chức trực tuyến tại Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh và 5 điểm cầu tại các Học viện khu vực. Dự và chỉ đạo Hội nghị có GS,TS Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.

  Dự Hội nghị có các đồng chí Phó Giám đốc Học viện: PGS,TS Lê Quốc Lý, PGS,TS Nguyễn Duy Bắc; PGS,TS Hoàng Phúc Lâm, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Học viện; các đồng chí trong Đảng ủy Học viện, lãnh đạo các đơn vị trực thuộc và toàn thể cán bộ chuyên trách công tác đào tạo tại Học viện và các đơn vị trực thuộc. Về phía Bộ Giáo dục và Đào tạo, dự Hội nghị, có TS Nguyễn Thị Kim Phụng, Vụ trưởng Vụ Giáo dục đại học.

                                                GS,TS Nguyễn Xuân Thắng chủ trì Hội nghị

   Báo cáo tổng kết về công tác đào tạo đại học và sau đại học do PGS,TS Hoàng Anh, Vụ trưởng Vụ Quản lý đào tạo trình bày đã chỉ rõ những đặc thù, thuận lợi, khó khăn của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh trong đào tạo đại học và sau đại học. Là cơ quan trực thuộc Ban Chấp hành Trung ương Đảng, đặt dưới sự chỉ đạo trực tiếp, thường xuyên của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Học viện có nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý chủ chốt trung, cao cấp, cán bộ khoa học chính trị của Đảng, Nhà nước và các đoàn thể chính trị - xã hội.

  Vì vậy, các chương trình đào tạo của Học viện đều gắn liền với nhiệm vụ chính trị được giao, trong đó, ngoài việc trang bị cho người học kiến thức khoa học, chuyên môn, nghiệp vụ, còn phải đặc biệt coi trọng tính đảng, sự trung thành với lý tưởng cộng sản, với chế độ XHCN, xây dựng niềm tin, ý chí, rèn luyện đạo đức cách mạng cho học viên. Đối tượng đào tạo của Học viện đều là cán bộ, đảng viên, số đông là cán bộ lãnh đạo quản lý của các cơ quan Đảng, Nhà nước và đoàn thể chính trị (trừ một số ngành đào tạo đại học mang tính nghề nghiệp của Học viện Báo chí và Tuyên truyền).

  Phát huy những thuận lợi, khắc phục khó khăn, công tác đào tạo đại học và sau đại học của Học viện những năm gần đây không ngừng được củng cố và nâng cao chất lượng, góp phần khẳng định uy tín và vị thế của Học viện. Giai đoạn 2016-2018, Học viện đã đào tạo hơn 7000 lượt học viên các hệ (4.400 cử nhân, hơn 2.600 thạc sỹ, gần 270 chỉ tiêu nghiên cứu sinh). Đến nay, hệ thống Học viện có 14 ngành đào tạo đại học; 22 ngành đào tạo trình độ thạc sĩ; 18 ngành đào tạo trình độ tiến sĩ.

  Căn cứ vào số lượng học viên, sinh viên và các loại hình đào tạo, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh và 5 học viện trực thuộc đã chủ đọng xây dựng kế hoạch học tập cho các hệ lớp ngay từ đầu khóa học, phổ biến đến các đơn vị giảng dạy, học viên và các đơn vị có liên quan. Điều này đã góp phần thực hiện tốt chương trình, nội dung học tập; tránh chồng chéo và tạo sự chủ động trong chương trình giảng dạy.

  Báo cáo do đồng chí Vụ trưởng Vụ Quản lý đào tạo trình bày cũng chỉ rõ những tồn tại, hạn chế trong công tác đào tạo đại học và sau đại học của Học viện thời gian qua và đề xuất các kiến nghị, giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác đào tạo trong thời gian tới, tập trung vào các nhóm nội dung sau: (i) về công tác tuyển sinh; (ii) về cơ chế, chính sách; (iii) về tài chính; (iv) về cơ chế phối hợp trong triển khai nhiệm vụ; (v) về công tác quản lý học viên; (vi) về công tác truyền thông trong quảng bá đào tạo đại học và sau đại học của Học viện, v.v..

                                 Đại diện Bộ Giáo dục và Đào tạo trao đổi tại Hội nghị

  Trên cơ sở Báo cáo tổng kết về công tác đào tạo đại học và sau đại học, Hội nghị đã lắng nghe ý kiến góp ý, đề xuất của các đại biểu tham dự (ý kiến của Viện Chủ nghĩa xã hội khoa học, Học viện Báo chí và Tuyên truyền, Học viện Chính trị khu vực I và II, Viện Kinh tế chính trị, Viện Kinh tế, Viện Xã hội học…) và ý kiến trao đổi của các đơn vị chức năng (Vụ Kế hoạch – Tài chính, Văn phòng Học viện, Vụ Quản lý đào tạo); cùng ý kiến giải đáp của đại diện Lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo. Cơ bản, các ý kiến đều tán đồng với nội dung tổng kết về công tác đào tạo đại học và sau đại học và đề nghị cần thiết lập cơ chế ưu tiên đối với một số chuyên ngành đào tạo khẳng định bản sắc của Trường Đảng; đẩy mạnh phân cấp, phát huy tính sáng tạo, trách nhiệm của các đơn vị trực thuộc; điều chỉnh quy chế đào tạo cho phù hợp với tình hình thực tiễn, vừa đảm bảo tính thống nhất  của quy định chung, vừa phản ánh rõ đặc thù và phát huy thế mạnh của Học viện trong đào tạo đại học và sau đại học, v.v.. Các đại biểu tham dự Hội nghị cũng đã tham góp nhiều ý kiến tâm huyết, đi sâu phân tích thực trạng công tác đào tạo ĐH&SĐH của Học viện thời gian qua, kiến nghị, đề xuất một số giải pháp cụ thể, thiết thực nhằm tháo gỡ khó khăn, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác trên trong thời gian tới.

  Thống nhất với một số ý kiến đề xuất tại Hội nghị, phát biểu kết luận Hội nghị, GS,TS Nguyễn Xuân Thắng yêu cầu các đơn vị trong toàn hệ thống Học viện cần quán triệt nghiêm túc các phương hướng cơ bản sau trong triển khai công tác đào tạo đại học và sau đại học: (i) Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác đào tạo đại học và sau đại học; phát huy sức mạnh toàn hệ thống trong thực thi và triển khai nhiệm vụ; tăng cường sự hợp tác, liên kết giữa các đơn vị trong hệ thống Học viện, giữa Học viện với các ban, bộ, ngành, địa phương; (ii) Trên cơ sở đảm bảo năng lực và điều kiện đào tạo, cần đẩy mạnh phân cấp, tự chủ trong triển khai nhiệm vụ. Thực hiện nghiêm túc, đồng bộ, thống nhất quy chế đào tạo trong toàn hệ thống gắn với đối tượng cụ thể, phù hợp; bảo đảm tính công khai, minh bạch, dân chủ; tuân thủ nghiêm các quy định của Đảng và Nhà nước liên quan đến công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ; (iii) Tổ chức triển khai xây dựng giáo trình thống nhất, đồng bộ trong toàn hệ thống Học viện; kịp thời việc đưa các chương trình, giáo trình mới xây dựng vào đào tạo đối với các hệ lớp; (iv) Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong đào tạo đại học và sau đại học,v.v..

  Tác giả: Tin: BBT; ảnh: Mạnh Thắng