Bế giảng Lớp cao cấp lý luận chính trị hệ không tập trung K70.B11, khóa học 2019-2021

  14:26 05/04/2021

  • xem cỡ chữ

  • T

  • T

  • In trang
  • lượt xem: 2305

  Sáng 3/4, tại Trường Chính trị tỉnh Lào Cai, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp với Tỉnh ủy Lào Cai tổ chức bế giảng Lớp cao cấp lý luận chính trị hệ không tập trung K70.B11, khóa học 2019 – 2021. PGS,TS Dương Trung Ý, Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh dự và phát biểu bế giảng.

  Dự Lễ bế giảng, về phía tỉnh Lào Cai có đồng chí Dương Đức Huy, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Trường Chính trị tỉnh và toàn thể học viên lớp học.Trong thời gian học tập, học viên được trang bị những kiến thức cơ bản, có hệ thống về các nội dung: Chủ nghĩa Mác - Lênin; tư tưởng Hồ Chí Minh; chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; những kiến thức về chính trị, quốc phòng, an ninh, kinh tế, xã hội... Qua đó, giúp học viên nâng cao trình độ chuyên môn, nhất là trình độ lý luận chính trị, năng lực tư duy và vận dụng lý luận vào thực tiễn công tác.

  Kết thúc khóa học, có 4 học viên đạt loại giỏi, 82 học viên đạt loại khá; 4 học viên đạt danh hiệu “Học viên học tập giỏi, rèn luyện tốt”.

  PGS,TS Dương Trung Ý trao bằng tốt nghiệp cho các học viên.

  PGS,TS Dương Trung Ý trao Giấy khen cho học viên đạt danh hiệu "Học viên học tập giỏi, rèn luyện tốt".

  Phát biểu tại Lễ bế giảng, PGS,TS Dương Trung Ý, Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh ghi nhận, biểu dương và chúc mừng toàn thể học viên Lớp cao cấp lý luận chính trị hệ không tập trung K70.B11 đã hoàn thành tốt khóa học và nhận bằng Cao cấp lý luận chính trị. 

  Tốt nghiệp Chương trình cao cấp lý luận chính trị trong bối cảnh đất nước đang đẩy mạnh công cuộc đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế; Toàn Đảng, toàn dân và toàn quân đang tích cực học tập, quán triệt và triển khai Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng với khát vọng phát triển và đổi mới sáng tạo vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Cùng với đó là việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lào Cai lần thứ XVI với những mục tiêu, nhiệm vụ chính trị quan trọng “Xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy sức mạnh toàn dân, đoàn kết, dân chủ, đổi mới, hội nhập; khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế đưa Lào Cai tiếp tục là tỉnh phát triển của vùng Trung du, miền núi phía Bắc”, PGS,TS Dương Trung Ý mong muốn các đồng chí học viên sẽ vận dụng tốt kiến thức được học vào thực tiễn công tác, qua đó góp phần xây dựng cơ quan, đơn vị và địa phương không ngừng phát triển.

  PGS,TS Dương Trung Ý tin tưởng với một tâm thế mới, một tầm nhìn mới và động lực mới, các đồng chí học viên sẽ luôn vững vàng, tự tin và thực hiện tốt hơn chức trách, nhiệm vụ được giao trên mọi cương vị công tác. 

  Tác giả: Tin: BT; ảnh: Báo Lào Cai