Bế giảng Lớp tập huấn bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch (Lớp thứ hai, năm 2021)

  17:29 26/11/2021

  • xem cỡ chữ

  • T

  • T

  • In trang
  • lượt xem: 12853

  Sáng ngày 26/11/2021, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ bế giảng Lớp tập huấn bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch (Lớp thứ hai, năm 2021) bằng hình thức trực tiếp và trực tuyến. PGS,TS Lê Văn Lợi, Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh dự và chủ trì buổi Lễ.

  Cùng dự có đại diện lãnh đạo các đơn vị chức năng trực thuộc Học viện, các thầy cô giáo và toàn thể học viên.

  PGS,TS Lê Văn Lợi phát biểu bế giảng Lớp tập huấn

  Chúc mừng các đồng chí học viên đã hoàn thành nội dung chương trình Lớp tập huấn bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch năm 2021, PGS,TS Lê Văn Lợi, Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh ghi nhận và đánh giá cao tinh thần học tập nghiêm túc, tích cực, cầu thị của các đồng chí học viên; tinh thần trách nhiệm của Ban Quản lý lớp học và các đơn vị trực tiếp tham gia xây dựng kế hoạch và tổ chức lớp. Nhờ đó, dù được tổ chức trong một thời gian ngắn nhưng Lớp tập huấn đã giúp các đồng chí học viên trang bị kiến thức, kỹ năng nhận diện âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch; những vấn đề lý luận và thực tiễn cấp bách trong công cuộc đổi mới góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch hiện nay; nhận diện các hoạt động lợi dụng các diễn đàn, báo chí và mạng internet để chống phá Đảng, Nhà nước; đồng thời được trang bị các kỹ năng viết tin, bài, xây dựng các video tuyên truyền, đấu tranh trên mạng xã hội.

  PGS,TS Lê Văn Lợi tin tưởng các đồng chí học viên sẽ phát huy tốt những kiến thức, kỹ năng được trang bị vào từng nhiệm vụ cụ thể như tích cực viết tin, bài về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, đăng tải trên sách, báo, tạp chí, các kênh truyền thông trong và ngoài Học viện. Đồng thời chủ động, tích hợp nội dung Nghị quyết 35-NQ/TW vào công tác đào tạo, bồi dưỡng các hệ lớp; từ đó góp phần lan tỏa, động viên, khích lệ cán bộ, đảng viên của đơn vị, học viên, sinh viên tham gia thực hiện nhiệm vụ. Đồng chí Phó Giám đốc Học viện cũng yêu cầu Ban Tổ chức lớp tiếp thu ý kiến đóng góp của các đồng chí học viên để tham mưu cho Ban Giám đốc, Thường trực Ban Chỉ đạo 35 Học viện tiếp tục điều chỉnh, hoàn thiện chương trình, giúp cho các lớp tập huấn sau đạt kết quả tốt hơn.

  Lễ bế giảng được tổ chức bằng hình thức trực tiếp và trực tuyến

  Chương trình Lớp tập huấn bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, năm 2021 (Lớp thứ hai) diễn ra từ ngày 22-26/11/2021, gồm 8 chuyên đề góp phần trang bị cho các đồng chí học viên những kiến thức, kỹ năng về nhận diện âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch, cũng như một số khó khăn, vướng mắc trong đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch và kinh nghiệm xử lý; những vấn đề lý luận và thực tiễn cơ bản, cấp bách trong công cuộc đổi mới góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; kỹ năng viết tin, bài, biên tập tin, bài đa phương tiện, xây dựng các video tuyên truyền, đấu tranh trên mạng xã hội; đồng thời, làm rõ một số kết quả của Học viện và các trường chính trị triển khai thực hiện Nghị quyết 35-NQ/TW của Bộ Chính trị khoá XII trong thời gian qua./.

  Tác giả: Đức Mạnh & Minh Hằng