Bế giảng Lớp bồi dưỡng dự nguồn Ban Chấp hành Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương

  11:56 19/05/2019

  • xem cỡ chữ

  • T

  • T

  • In trang
  • lượt xem: 2185

  Chiều 18/5, tại Hà Nội, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương phối hợp với Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ bế giảng Lớp bồi dưỡng dự nguồn Ban Chấp hành Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương, nhiệm kỳ 2015-2020 và 2020-2025.

             GS,TS Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện phát biểu tại Lễ bế giảng

  Dự Lễ bế giảng có: GS, TS Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; đồng chí Nguyễn Thanh Bình, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương; đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương; các đồng chí lãnh đạo Học viện và Đảng ủy Khối DNTW cùng 90 học viên là cán bộ các Ban, đơn vị Đảng ủy Khối, cán bộ chủ chốt các đảng ủy tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng, đơn vị trong Khối thuộc diện quy hoạch Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối DNTW nhiệm kỳ 2015 - 2020 và nhiệm kỳ 2020 - 2025. 

  Đây là lần đầu tiên Đảng ủy Khối tổ chức lớp bồi dưỡng cho cán bộ thuộc diện quy hoạch Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối nhiệm kỳ 2015 - 2020 và nhiệm kỳ 2020 - 2025. Trong thời gian từ tháng 12/2018 đến tháng 5/2019, học viên được nghiên cứu 28 chuyên đề tập trung vào các nội dung, như: Nhận thức mới về CNXH và con đường đi lên CNXH ở Việt Nam; Cục diện thế giới hiện nay và đường lối đối ngoại của Việt Nam; Những giá trị bền vững của Chủ nghĩa Mác - Lênin trong thời đại ngày nay; Phong cách, đạo đức Hồ Chí Minh với việc rèn luyện cán bộ theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII của Đảng; Hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng XHCN theo tinh thần Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng và Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 5 (khóa XII); Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp, tổ chức lại bộ máy của hệ thống chính trị theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 6, 7 (khóa XII); xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN của dân, do dân và vì dân, v.v…

  Thông qua lớp bồi dưỡng, các đồng chí học viên sẽ được củng cố kiến thức, nâng cao năng lực tư duy và đổi mới phương pháp tiếp cận hoạt động thực tiễn; nhận thức rõ hơn những vấn đề đang đặt ra với đất nước, với doanh nghiệp nhà nước; góp phần nâng tầm tư duy về giải pháp giải quyết những nhiệm vụ mới phát sinh tại đơn vị, đặc biệt đối với các vấn đề mới đặt ra trước sự phát triển mạnh mẽ của khoa học- công nghệ, kinh tế tri thức và toàn cầu hóa; từ đó tìm tòi hướng phát triển của doanh nghiệp, hoạt động hiệu quả, nâng cao năng lực cạnh tranh, vận dụng những kiến thức, kinh nghiệm vào thực tiễn công tác.

  Bên cạnh các chuyên đề lý luận, các chuyến đi nghiên cứu thực tế sinh động, liên quan đến chương trình học được tổ chức như: Nghiên cứu chuyển giao ứng dụng khoa học công nghệ cách mạng 4.0 tại Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam; hoạt động tài chính, ngân hàng trong hội nhập toàn cầu tại Ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Việt Nam; hoạt động sản xuất công nghiệp của doanh nghiệp tư nhân tại Vinfat, thuộc Tập đoàn Vingroup; nghiên cứu thực tế tại Lào Cai; chương trình an sinh xã hội tại Hà Giang… Qua đó giúp các học viên hiểu sâu hơn về tình hình kinh tế - xã hội, về trách nhiệm xã hội với cộng đồng của các doanh nghiệp tại các địa phương, về cách mạng 4.0 và chuyển giao công nghệ, về sự vận dụng những thành tựu của khoa học vào sản xuất, điều hành, v.v…

  Phát biểu tại Lễ bế giảng, GS,TS Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh chúc mừng 90 đồng chí học viên đã hoàn thành khóa học và nhận chứng chỉ. Đồng chí khẳng định, việc tổ chức lớp cán bộ dự nguồn là chương trình quan trọng, vừa có ý nghĩa trước mắt, vừa có tính chiến lược lâu dài, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng và đảng viên, đáp ứng tốt hơn yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. 

  Theo đồng chí, thành công của lớp học có sự nỗ lực rất lớn của các đồng chí học viên; sự chuẩn bị và phối hợp tốt giữa Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh và Đảng ủy Khối các doanh nghiệp Trung ương từ việc xây dựng chương trình, nội dung chuyên đề, đến tổ chức triển khai… Đặc biệt là sự tham gia truyền đạt nhiệt tình, trách nhiệm, với phương pháp giảng dạy sinh động của đội ngũ giảng viên là các giáo sư, tiến sỹ, các nhà khoa học của Học viện, các đồng chí lãnh đạo, quản lý, chuyên gia cao cấp các cơ quan Trung ương, các chuyên gia đầu ngành, các nhà khoa học của các viện nghiên cứu, trường đại học và lãnh đạo Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương, qua đó đã cung cấp nhiều tri thức mới, thông tin phù hợp với đặc thù đối tượng học viên.

  GS,TS Nguyễn Xuân Thắng mong muốn, với những tri thức đã được trang bị, các đồng chí học viện sẽ vận dụng, phát huy tốt vào thực tiễn công tác, qua đó góp phần khẳng định được vị trí, vai trò của doanh nghiệp nhà nước trong nền kinh tế; đề nghị trong thời gian tới Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương, các tập đoàn, Tổng công ty phối hợp cùng các Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIII đánh giá lại vai trò của doanh nghiệp Nhà nước đối với sự phát triển của nền kinh tế  của đất nước…

  Một số hình ảnh tại Lễ bế giảng:

  GS,TS Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện trao chứng chỉ tốt nghiệp cho học viên

  Đồng chí Nguyễn Thanh Bình, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương trao chứng chỉ tốt nghiệp cho học viên

  Đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương trao chứng chỉ tốt nghiệp cho học viên

  Tác giả: Tin: BT; ảnh: Đức Mạnh