Bế giảng Lớp tập huấn giảng viên giảng dạy nội dung "Những vấn đề cơ bản về quản lý hành chính nhà nước" cho các Trường chính trị tỉnh thành phố

  08:04 20/05/2019

  • xem cỡ chữ

  • T

  • T

  • In trang
  • lượt xem: 1740

  Sáng ngày 18/5/2019, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức bế giảng Lớp tập huấn giảng viên giảng dạy nội dung "Những vấn đề cơ bản về quản lý hành chính nhà nước" của chương trình Trung cấp Lý luận chính trị - hành chính cho các trường chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và trường cán bộ của bộ, ngành, đoàn thể Trung ương.

  PGS,TS Nguyễn Duy Bắc, Phó Giám đốc Học viện dự và chủ trì buổi lễ. Cùng dự, có các đồng chí đại diện lãnh đạo các đơn vị chức năng trực thuộc Học viện; các thầy cô giáo và toàn thể học viên.

          PGS,TS Nguyễn Duy Bắc, Phó Giám đốc Học viện phát biểu bế giảng lớp tập huấn

  Phát biểu bế giảng lớp tập huấn PGS,TS Nguyễn Duy Bắc, Phó Giám đốc Học viện chúc mừng các đồng chí học viên đã hoàn thành tốt chương trình học tập. Đồng chí nhấn mạnh: Lớp tập huấn được tổ chức trong khoảng thời gian không dài, nhưng các đồng chí học viên đã triển khai rất nhiều nội dung trong chương trình: bên cạnh việc nghe giảng bài trên lớp, học viên đã có điều kiện trực tiếp trao đổi cùng đồng nghiệp và được giảng viên giải đáp một số vấn đề vướng mắc mà thực tế giảng dạy ở cơ sở đặt ra; lớp đã được đi nghiên cứu thực tế tại tỉnh Vĩnh Phúc...  Thông qua lớp tập huấn, học viên được trang bị thêm nhiều kiến thức mới và những vấn đề có liên quan đến những nội dung đã đề cập trong giáo trình, hoặc một số vấn đề mà trong giáo trình chưa có điều kiện đề cập, đặc biệt là những kiến thức lý luận mới cần quan tâm, những tư liệu, số liệu mới có thể bổ sung và sử dụng trong quá trình giảng dạy. 

  PGS,TS Nguyễn Duy Bắc cũng mong muốn, các đồng chí sẽ phát huy tốt những kiến thức đã được tập huấn để về phổ biến, trao đổi với đồng nghiệp tại đơn vị, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng của hệ thống các trường chính trị, các trường bộ, ngành trong thời gian tới.

  Cùng với việc điều chỉnh chương trình đào tạo hệ Trung cấp lý luận chính trị - hành chính, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh đã biên soạn, xuất bản bộ giáo trình mới của Chương trình này, phục vụ công tác đào tạo của 63 trường chính trị tỉnh, thành phố, trường bồi dưỡng cán bộ của bộ, ngành, đoàn thể Trung ương. Đây là giáo trình được biên soạn trong bối cảnh Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng vừa diễn ra thành công tốt đẹp, việc nghiên cứu và vận dụng chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh vào công cuộc đổi mới ở nước ta hiện nay đạt một số thành tựu, trong đó có hoạt động quản lý hành chính nhà nước trên các lĩnh vực. Bên cạnh đó, tình hình kinh tế, chính trị thế giới có nhiều biến động phức tạp, khôn lường, tác động đến nước ta trên nhiều mặt: từ tư duy lý luận đến các chính sách phát triển kinh tế, xã hội, xây dựng hệ thống chính trị và tăng cường quản lý nhà nước. Vì vậy, đội ngũ giảng viên giảng dạy nội dung "Những vấn đề cơ bản về quản lý hành chính nhà nước" rất cần được tập huấn để trước hết là thống nhất việc triển khai giảng dạy trong chương trình đào tạo Trung cấp lý luận chính trị-hành chính, cùng với đó là cập nhật kiến thức mới và phương pháp giảng dạy phù hợp chuyên ngành./.

  Tác giả: Tin, ảnh: Mạnh Thắng