Khai giảng Lớp tập huấn công tác thanh tra năm 2019

  09:50 10/06/2019

  • xem cỡ chữ

  • T

  • T

  • In trang
  • lượt xem: 5618

  Sáng 10/6/2019, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ khai giảng Lớp tập huấn công tác thanh tra năm 2019 dành cho các cán bộ làm công tác thanh tra, kiểm tra trong toàn hệ thống Học viện và các trường chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

  Dự Lễ khai giảng có đại diện lãnh đạo Ban Thanh tra Học viện; đại diện lãnh đạo Vụ Tổ chức - Cán bộ; đại diện lãnh đạo Vụ các trường chính trị, các đơn vị chức năng trực thuộc Học viện cùng toàn thể học viên.

                      TS Trần Văn Thắng, Chánh Thanh tra phát biểu khai giảng lớp tập huấn

  Phát biểu khai giảng lớp tập huấn, TS Trần Văn Thắng, Chánh Thanh tra Học viện nhấn mạnh, trong quá trình quản lý, điều hành hoạt động chuyên môn, Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện luôn coi công tác thanh tra, kiểm tra là nhiệm vụ  quan trọng; các cơ quan thanh tra, kiểm tra là những cơ quan tham mưu tin cậy của Đảng ủy và Ban Giám đốc Học viện trên tất cả các lĩnh vực quản lý giáo dục - đào tạo, nghiên cứu khoa học, phòng chống tham nhũng, lãng phí…Khẳng định nỗ lực, thành tích và đóng góp của các đơn vị có chức năng thanh tra, kiểm tra vào thành tích chung của Học viện trong những năm qua, đồng chí Chánh Thanh tra Học viện hy vọng lớp tập huấn là dịp quan trọng để học viên tiếp tục cập nhật thông tin, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, vận dụng hiệu quả vào phục vụ công tác thanh tra, kiểm tra, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao. Để lớp tập huấn đạt kết quả cao, TS Trần Văn Thắng đề nghị các đồng chí học viên tập trung nghiên cứu kỹ, nắm vững các quan điểm, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước; giữ vững nội quy kỷ luật lớp học để thực hiện đúng kế hoạch đề ra.

  Lớp tập huấn công tác thanh tra năm 2019 diễn ra từ ngày 10/6 đến ngày 15/6/2019. Kỹ năng tổ chức, tiến hành 1 cuộc thanh tra; Giới thiệu những điểm mới của Luật Tố cáo 2018, Luật Phòng chống tham nhũng năm 2018; Kiểm tra dấu hiệu đảng viên vi phạm và kinh nghiệm giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo trong Đảng; Tư tưởng Hồ Chí Minh về thực hành tiết kiệm, phòng chống tham nhũng và đấu tranh chống tham nhũng; Một số nội dung về Văn hóa trường Đảng, văn hóa người cán bộ làm công tác thanh tra; kết hợp thảo luận và đi thực tế địa phương./.

  Tác giả: Tin: Đào Thị Hoàn; Mạnh Thắng