Lớp bồi dưỡng về công tác văn thư – lưu trữ

  11:11 14/06/2019

  • xem cỡ chữ

  • T

  • T

  • In trang
  • lượt xem: 2700

  Thực hiện Kế hoạch công tác của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức và giảng viên lý luận chính trị năm 2019, từ ngày 04-08/06/2019, Văn phòng Học viện phối hợp với Vụ Tổ chức - Cán bộ và các đơn vị liên quan mở Lớp bồi dưỡng về công tác văn thư – lưu trữ.

  Lớp bồi dưỡng có sự tham gia đông đảo của Cán bộ, công chức làm công tác văn thư, lưu trữ, tư liệu các đơn vị của Học viện, 05 Học viện trực thuộc (Học viện Chính trị khu vực I, II, III, IV; Học viện Báo chí và Tuyên truyền) và toàn thể cán bộ, công chức Phòng Hành chính - Tổng hợp trực thuộc Văn phòng Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh. PGS,TS Nguyễn Duy Bắc, Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh đã đến dự phiên khai giảng và bế giảng.   

             Lớp tập huấn nghiên cứu và trao đổi thực tiễn công tác văn thư - lưu trữ tại tỉnh Hà Nam      

  Với chủ đề trên, chương trình của lớp tập huấn bao gồm các chuyên đề nghiên cứu về: Quy định của Đảng và Nhà nước về công tác văn thư - lưu trữ; Quản lý và sử dụng chứng thư số, chữ ký số văn bản điện tử trong cơ quan Nhà nước; Ứng dụng phần mềm V.Office trong công tác hành chính, văn thư - lưu trữ; Thể thức trình bày văn bản của Đảng và Học viện theo hướng dẫn của Văn phòng Trung ương Đảng; Công tác lập và giao nộp hồ sơ vào lưu trữ cơ quan; Quy trình xử lý công văn đi, đến; sử dụng con dấu của các cơ quan Đảng; Tổ chức thu thập, phân loại, bảo quản và tiêu hủy tài liệu theo quy định, v.v.. 

  Lớp tập huấn có sự tham gia của các báo cáo viên là những chuyên gia đến từ Cục Chứng thực số và bảo mật thông tin, Ban Cơ yếu Chính phủ; Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội (Viettel); Văn phòng Trung ương Đảng; Bộ Nội vụ… Trong các buổi học, các báo cáo viên đã thể hiện được sự nhiệt huyết, chia sẻ những thông tin mới, kinh nghiệm thực tiễn của bản thân để cung cấp kiến thức và giải đáp những thắc mắc của các đồng chí học viên. Lớp bồi dưỡng đã phát huy được tính tích cực, tự giác của người học, tăng cường trao đổi, thảo luận của học viên với giảng viên, báo cáo viên, đem lại không khí sôi nổi cho lớp học trong suốt thời gian diễn ra.

  Trong chương trình học tập, lớp tập huấn có chuyến đi nghiên cứu thực tế tại tỉnh Hà Nam./.

  Tác giả: Tin, ảnh: BBT