Khai giảng Lớp bồi dưỡng kiến thức chuyên ngành Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam năm 2019

  09:43 19/08/2019

  • xem cỡ chữ

  • T

  • T

  • In trang
  • lượt xem: 2823

  Sáng ngày 19/8/2019, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức khai giảng Lớp bồi dưỡng kiến thức chuyên ngành Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam năm 2019 cho cán bộ giảng dạy, nghiên cứu của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, các trường chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

  Dự Lễ khai giảng có PGS,TS Nguyễn Ngọc Hà, Phó Giám đốc Học viện; PGS,TS Trần Danh Tiên, Viện trưởng Viện Lịch sử Đảng; đại diện lãnh đạo Vụ Các trường chính trị; đại diện lãnh đạo Vụ Tổ chức - Cán bộ; đại diện lãnh đạo các đơn vị chức năng tại trung tâm Học viện cùng toàn thể học viên của khóa học.

  Lớp học diễn ra từ ngày 19/8 đến ngày 25/8/2019, chương trình học được thiết kế với 9 chuyên đề: Lãnh thổ Việt Nam qua các thời kỳ lịch sử; Một số vấn đề về quan hệ quốc tế của Đảng Cộng sản Việt Nam; Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong 30 năm tiến hành đổi mới - Thành tựu, hạn chế và những vấn đề đặt ra; Vấn đề tư liệu lịch sử và sử dụng tư liệu trong nghiên cứu, giảng dạy Lịch sử Đảng; Một số nội dung về vấn đề ruộng đất ở Việt nam; Tiếp tục đổi mới tư duy lý luận trước yêu cầu, nhiệm vụ và bối cảnh mới; Vận dụng những quan điểm, chủ trương của Đảng về xây dựng, phát triển văn hóa, xã hội trong nghiên cứu, giảng dạy Lịch sử Đảng Cộng sản Việt nam; Những kết quả nghiên cứu mới thể hiện trong công trình Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam tập I (1930-1954); Tác động của cách mạng khoa học công nghệ 4.0 đối với Việt Nam; 01 buổi thảo luận và đi nghiên cứu thực tế tại tỉnh Hải Dương.

                                      PGS,TS Nguyễn Ngọc Hà phát biểu tại Lễ khai giảng

  Phát biểu khai giảng lớp bồi dưỡng PGS,TS Nguyễn Ngọc Hà mong muốn lớp học sẽ phát huy tác dụng thiết thực, giúp mỗi học viện nhận thức sâu sắc hơn về một số nội dung nổi bật trong ngành Lịch sử Đảng; củng cố, mở rộng, nâng cao kiến thức, tư liệu mới về ngành Lịch sử Đảng, từ đó bổ sung vào các chuyên đề, bài giảng. PGS,TS Nguyễn Ngọc Hà hy vọng các đồng chí học viên sẽ vận dụng hiệu quả vào thực tế công tác, góp phần thiết thực khẳng định, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh có hiệu quả chống những quan điểm sai trái, xuyên tạc. Để khóa học đạt mục tiêu đề ra, PGS,TS Nguyễn Ngọc Hà đề nghị học viên cần chấp hành nghiêm nội quy, quy chế đào tạo của Học viện, lên lớp đầy đủ, tích cực tham gia các hoạt động học tập trên lớp và nghiên cứu thực tế. 

  Tác giả: Mạnh Thắng