Bế giảng Lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức dành cho bí thư cấp ủy cấp huyện và tương đương năm 2019

  20:54 15/11/2019

  • xem cỡ chữ

  • T

  • T

  • In trang
  • lượt xem: 5449

  Chiều ngày 15/11, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh chủ trì tổ chức bế giảng Lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức dành cho bí thư cấp ủy cấp huyện và tương đương năm 2019. Dự Lễ có PGS,TS Hoàng Phúc Lâm, Phó Bí thư thường trực Đảng uỷ Học viện; đại diện lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Học viện, cùng toàn thể học viên.

  PGS,TS Hoàng Phúc Lâm trao chứng nhận công nhận tốt nghiệp cho học viên

  PGS,TS Hoàng Phúc Lâm trao chứng nhận công nhận tốt nghiệp cho học viên

  Phát biểu tại buổi lễ, PGS,TS Hoàng Phúc Lâm, Phó Bí thư thường trực Đảng uỷ Học viện nhiệt liệt chúc mừng các đồng chí học viên đã hoàn thành chương trình bồi dưỡng, cập nhật kiến thức và đánh giá cao tinh thần học tập nghiêm túc, trách nhiệm của các đồng chí học viên.

  Trước những yêu cầu, nhiệm vụ xây dựng và phát triển đất nước trong thời gian tới, PGS,TS Hoàng Phúc Lâm mong muốn các đồng chí học viên sẽ phát huy tinh thần tiền phong gương mẫu, vận dụng thật tốt kiến thức được học vào thực tiễn công tác; tiếp tục tự nghiên cứu, tự trau dồi, cập nhật lý luận và thực tiễn để hoàn thành tốt hơn nữa những nhiệm vụ, trọng trách được Đảng và nhân dân giao phó.

  Lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho bí thư cấp ủy cấp huyện và tương đương năm 2019 gồm 70 học viên. Chương trình bồi dưỡng diễn ra trong 01 tuần với các chuyên đề bổ trợ và sát hợp với vị trí công tác của các đồng chí bí thư cấp ủy cấp huyện. 

  Tham gia lớp học, các học viên được nghiên cứu sâu hơn các chuyên đề, cập nhật nội dung của Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, các nghị quyết, kết luận của các Hội nghị Trung ương gần đây; cập nhật những vấn đề mới của thế giới và Việt Nam, tạo tiền đề cho việc xây dựng các văn kiện, nghị quyết của các cấp ủy, địa phương và Trung ương. Đặc biệt, trong chương trình học, học viên sẽ được nghiên cứu, trao đổi các chuyên đề sát hợp với vị trí, nhiệm vụ công tác như: Kỹ năng lãnh đạo của Bí thư cấp ủy cấp huyện, về truyền thông và quản lý mạng xã hội, v.v.. Với phương pháp dạy học trao đổi hai chiều, song song với nghiên cứu các chuyên đề, các buổi thảo luận tại hội trường, giúp các đồng chí học viên chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn trong quá trình lãnh đạo, quản lý của mỗi học viên, từ đó các đồng chí có cơ hội được chia sẻ, trao đổi kinh nghiệm, ứng dụng vào quá trình lãnh đạo, quản lý./.

   

  Tác giả: BBT