Khai giảng Lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh dành cho đối tượng 4 năm 2019

  17:23 11/12/2019

  • xem cỡ chữ

  • T

  • T

  • In trang
  • lượt xem: 4196

  Chiều ngày 11/12/2019, tại Hà Nội, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ khai giảng Lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh dành cho đối tượng 4 năm 2019.

  Dự buổi Lễ khai giảng có PGS,TS Hoàng Phúc Lâm, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Học viện, Ủy viên Hội đồng Giáo dục quốc phòng và An ninh (HDGDQP&AN) Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; PGS,TS Nguyễn Thắng Lợi, Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức – Cán bộ, Ủy viên HDGDQP&AN Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; PGS,TS Phạm Tất Thắng, Phó Chánh Văn phòng Học viện, Ủy viên HDGDQP&AN Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; đại diện Ban Chỉ huy quân sự quận Cầu Giấy; cùng các đồng chí học viên và giảng viên.

  PGS,TS Hoàng Phúc Lâm phát biểu khai giảng lớp bồi dưỡng

  Phát biểu khai giảng lớp, PGS,TS Hoàng Phúc Lâm, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Học viện nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tổ chức lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh dành cho cán bộ, giảng viên, công chức, viên chức Học viện để vận dụng hiệu quả trong các nhiệm vụ chính trị được giao. PGS,TS Hoàng Phúc Lâm yêu cầu các đồng chí học viên của Lớp bồi dưỡng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của khóa học cùng các chuyên đề với chất lượng cao nhất, đáp ứng yêu cầu trong công tác đào tạo - bồi dưỡng của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, cũng như đáp ứng yêu cầu của Luật Giáo dục quốc phòng – an ninh năm 2013.

  Chương trình lớp học gồm các chuyên đề về chiến tranh nhân dân Việt Nam, bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa trong tình hình mới; phòng, chống chiến lược diễn biến hòa bình, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch đối với cách mạng Việt Nam; một số vấn đề về kết hợp phát triển kinh tế - xã hội gắn với tăng cường củng cố quốc phòng- an ninh; quản lý, bảo vệ chủ quyền biển, đảo và biên giới quốc gia Việt Nam trong thời kỳ mới; xây dựng, hoạt động của lực lượng tự vệ, dự bị động viên cơ quan đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới; một số vấn đề cơ bản bảo đảm an ninh chính trị, tư tưởng, văn hóa, kinh tế - xã hội trong tình hình mới; nội dung cơ bản của Luật Quốc phòng, Luật Nghĩa vụ quân sự, Luật An ninh quốc gia, Luật dân quân tự vệ, Pháp lệnh dự bị động viên….

  Tác giả: Tin: Minh Hằng; ảnh: Đức Mạnh