Khai giảng Lớp tập huấn kiến thức khoa học lãnh đạo (hệ cao cấp lý luận chính trị)

  09:22 01/06/2020

  • xem cỡ chữ

  • T

  • T

  • In trang
  • lượt xem: 1794

  Sáng ngày 01/6/2020, Viện Lãnh đạo học và Chính sách công tổ chức Khai giảng lớp tập huấn kiến thức khoa học lãnh đạo (hệ cao cấp lý luận chính trị). PGS,TS Lê Văn Chiến, Viện trưởng Viện Lãnh đạo học và Chính sách công dự và chỉ đạo buổi lễ.

  PGS,TS Lê Văn Chiến, Viện trưởng Viện Lãnh đạo học và Chính sách công phát biểu tại Lễ khai giảng

  Dự Lễ khai giảng có PGS,TS Nguyễn Viết Thảo, nguyên Phó Giám đốc Học viện; PGS,TS Bùi Phương Đình, Viện trưởng Viện Xã hội học; PGS,TS Nguyễn Thắng Lợi, Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức - Cán bộ; TS Phan Tiến Ngọc, Phó Chánh Văn phòng Học viện cùng toàn thể cán bộ, giảng viên Viện Lãnh đạo học và Chính sách công và 50 học viên lớp học.

  Phát biểu khai giảng lớp học, PGS,TS Lê Văn Chiến, Viện trưởng Viện Lãnh đạo học và Chính sách công đề nghị các học viên nêu cao tinh thần trách nhiệm, tham dự đầy đủ các buổi học để tiếp thu trọn vẹn nội dung các chuyên đề trình bày tại hội trường; thẳng thắn trao đổi những vấn đề chưa rõ, những hạn chế bất cập trong thực tiễn hoạt động giảng dạy của mình để cùng với báo cáo viên làm sáng tỏ các vấn đề cùng quan tâm, qua đó tích lũy những tri thức, kinh nghiệm bổ ích trong đợt tập huấn phục vụ cho việc nghiên cứu nội dung, phương pháp giảng dạy hiệu quả, đồng thời chuẩn bị sẵn cho việc sửa đổi, cập nhật, bổ sung giáo trình sau Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII.

  Đồng chí cũng yêu cầu các cán bộ đơn vị được phân công tham gia tổ chức lớp học phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan, đảm bảo chương trình được thực hiện đầy đủ, nghiêm túc, thiết thực, có hiệu quả nhằm phục vụ tốt nhất cho lớp học.

  Lớp tập huấn kiến thức khoa học lãnh đạo được tổ chức trong thời gian 6 ngày (từ 01/6 đến 6/6/2020), đối tượng của lớp là giảng viên của Viện Lãnh đạo học và Chính sách công, giảng viên kiêm chức, giảng viên thỉnh giảng trong Học viện, giảng viên giảng dạy môn khoa học lãnh đạo tại các Học viện trực thuộc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.

  Toàn cảnh buổi Lễ.

  Tác giả: Đỗ Dung, Mạnh Thắng