Thông báo số 438-TB/HVCTQG về việc điều chỉnh thời gian tuyển sinh đào tạo trình độ tiến sĩ năm 2020

  14:31 02/07/2020

  • xem cỡ chữ

  • T

  • T

  • In trang
  • lượt xem: 2570

  Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh thông báo điều chỉnh thời gian tuyển sinh đào tạo trình độ tiến sĩ năm 2020, cụ thể như sau: Thời hạn nhận hồ sơ dự tuyển đến hết này 30/10/2020; địa điểm nhận hồ sơ: phòng 907, nhà A17, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

  Tác giả: Vụ QLĐT